• Menu
  • Menu

HAAPSALU – Bílá paní a kněz

Domů » Všechny destinace » Zahraničí » Evropa » Estonsko » HAAPSALU – Bílá paní a kněz

Haapsalu, staré město, ležící na pobřeží malého zálivu stejného jména Haapsalu na západním pobřeží Estonska. Je to malé město s úzkými ulicemi, malinkatou radnicí a romantickými dřevěnými domy. Dnešní Haapsalu vzniklo v polovině 13. století. Roku 1263 sem přesídlil biskup z Parnu a měso se stalo na dlouhých 300 let sídelním městem osilského biskupství.

Letovisko je  známé svým velkým výběrem hotelů s lázněmi, pískovými plážemi, malým středověkým centrem a starým biskupským hradem.

Na promenádě na pobřeží stojí Kuursaal, který je jedním z nejlepších dřevěných staveb v celém Estonsku. Dále je město známo svými bahenními lázněmi , první lázně Fra Mare Thalasso spa  zde byly otevřeny již roku 1825 a přitahovaly milovníky lázní z celého světa, včetně starých ruských carů. Po celé léto jsou ulice i hrad s otevřenými pódii plné folkové muziky, opery a rocku. Mezi Estonci jsou v Haapsalu velmi známé festivaly se starou muzikou , Dny Bílé paní, Houslový festival a srpnový Blues festival.

Nejznámější mezi Estonci jsou pak dny Bílé paní, které se každoročně konají na počest  z  jedné nejslavnějších strašidelných legend v Estonsku:

Podle středověké legendy, byl přístup žen do biskupského hradu zakázán pod trestem smrti. Nicméně se stalo, že jeden kněz a estonské dívka se do sebe vášnivě zamilovali. A jak to tak bývá, nemohli být bez sebe a tak kněz dívku převlékl za chlapce, aby zpívala ve sboru. Po dlouhou dobu jejich tajemství zůstávalo skryto, ale jednoho dne se tajemství dostalo ven. Rozhodnutí biskupa bylo kruté: kněz byl shozen do hradební kobky, kde zemřel hladem. A dívka byla zazděna zaživa do zdi – Baptisteria (stavba sloužící ke křtům) . Výkřiky dívky byly slyšet po několik dní, až nakonec přece jenom přestaly. Od té doby, vždy za srpnového úplňku, objevuje se ženská postava v kruhovém okně Baptisteria, na jižní zdi kostela, neboť její duše stále hledá klidu.

V průběhu akce, si mohou návštěvníci vyzkoušet různá řemesla, zúčastnit se uměleckých veletrhů a koncertů místních hudebníků. V různých částech města se konají také divadelní představení.

Haapsalu není jenom pro lidi toužících  po bahenních lázních, historii nebo různých festivaech, ale také pro ty, co mají rádi písečné pláže, parky a klidné prostředí. Je to ideální místo pro rodiny z dětmi a kohokoli, kdo má rád pikniky, procházky, plachtění či plavání.

přeložila: Terka 🙂

Haapsalu, an old Estonian town, located on a coast of a small bay, is a wonderful little town with narrow streets, a miniature town hall and romantic wooden dwelling houses. It is a resort town which is also fameous for its large range of spa hotels, warmer sandy beaches, a small medieval town and an old Episcopal Castle. On the seaside promenade stands Kuursaal, one of the finest wooden buildings in all Estonia. It is also well known for mud spas. The first Haapsalu mud spa opened its doors in 1825 and has attracted spa lovers from all over the world (including the old Russian czars) ever since. Amongst Estonians, Haapsalu is well known for its White Lady Days, Old Music Festival, Violin Festival and the August Blues Festival. Throughout the summer the streets and the open-air stages of Episcopal Castle are filled with folk music, opera and rock.

Most known amongst Estonians are the White Lady Days. The White Lady Days is an annual festival held in honor of one of the most famous ghost legends in Estonia. According to the medieval legend, access by women to the Episcopal Castle was forbidden under threat of death. However it happened that one Canon and an Estonian girl fell madly in love with each other. As the young people could not stay apart, the Canon dressed the girl up as a boy and brought her to the castle to sing in the choir. For a long time it remained their secret, but one day it was discovered. The decision of the Bishop was harsh: the Canon was thrown to the castle’s dungeon where he starved to death. And the girl was immured alive into the wall of the Baptistery. The cries of the poor woman were heard for several days until she finally stopped. Still her soul could not find the peace and, as a result, ever since, on the full moon nights of August, a female figure appears on the Baptistery’s circular window on the southern wall of the church. Throughout the event, visitors can take part in handicraft and art fairs and attend different concerts by local musicians. A number of theatrical performances will also take place in different parts of town.

Haapsalu will not only appeal to lovers of mud baths, history or different festivals but also to those people who enjoy sandy beaches, parks and peaceful surroundings. It’s an ideal location for families and romantic couples who enjoy having picnics, walking, visiting spas and taking mud baths, sailing and swimming.

 

Joosep

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *