• Menu
  • Menu

Hořovice

Pro půvabnou polohu historického jádra,  ve stráni nad pravým břehem Červeného potoka, nazval Neruda Hořovice „český BETLÉM“.

Český Betlém

Pro půvabnou polohu historického jádra,  ve stráni nad pravým břehem Červeného potoka, nazval Neruda Hořovice „český BETLÉM“. Město Hořovice (německy Horschowitz, Horowitz, hebrejsky  הורוביץ Horovic, jidiš  הורוויץ Hurvic)/ leží při severním okraji středních Brd. Zdejší osídlení sahá až do 10. století, někdy ve 13. století byl postaven hrad, který   ve 14. století drželi pánové ze Žerotína a koncem tohoto věku panovník Václav IV. V roce 1322 dostaly Hořovice městská práva, hradbami byl opevněn střed města  a panské sídlo s kostelem zůstaly mimo. Vytvořil se proto další sídelné celek Velká Víska. K administrativnímu sloučení s Hořovicemi došlo až v roce 1919.

zámek Hořovice

Zámek

Na místě původního gotického hradu stojí barokní trojkřídlý tzv. Starý zámek, po vybudování Nového zámku využíván pouze jako úřední budova. Poblíž byl v letech 1680-1705 postaven barokní tzv. Nový zámek, později přebudovaný a nakonec upravený klasicistně. Dvoupatrová budova s pěknými tepanými mřížemi stojí na půdorysu písmene H. Sochy jsou z dílny Matyáše Bernarda Brauna z doby kolem r 1735. Uvnitř zámku se nachází Slavíkův sál s kopiemi Mánesova cyklu“ Život na panském sídle“ od Karla Wurbse. Na zámek navazuje anglický park. Před zámkem se nachází kašna ze 17. století a socha Obětovaného od Františka Bílka z r. 1922.

kašna ze 17. století

Kostel sv. Jiljí

Kostel ze 14. století byl v roce 1687 zbarokizován a znovu přestavěn v letech 1747-49 (zachoval se gotický portál sakristie a pozdně gotická okna). U kostela je barokní socha sv. Rocha a barokní kaple z r. 1674, na zrušeném hřbitově empírová hrobka hrabat z Vrbna z r. 1911.

kostel sv. Jiljí Hořovice

Neorománský hřbitov

Hřbitov je situován ve Velké Vísce na východním okraji Hořovic, severně od lesoparku Dražovka.  Objekt byl pravděpodobně postaven dle plánů rakouského architekta Otto Hiesera (1850-92), autora Hanavského pavilónu, který pracoval pro Viléma Hanavského od r. 1892. Celý rozsáhlý objekt hřbitova je rozdělený na několik  částí. Ta nejstarší a největší část hřbitova,  s  chráněnou hrobkou hrabat z Vrbna  s kvalitními litinovými náhrobky,  zaujímá centrální část. Východně od ní stojí na vymezené ploše hrobka rodu Hanavských. Za ní východním směrem pokračuje nový hřbitov. Hřbitovní zeď z roku 1891 se nachází v jeho západní části. Na západě na ni dále navazuje urnový háj.

neorománský hřbitov Hořovice

Město Hořovice leží na severu brdských lesů. V blízkosti města se rozprostírá CHKO Brdy, CHKO Křivoklátsko a Český kras, cíle mnoha turistických stezek.

barokní kaple

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *