• Menu
  • Menu

Hrad Zvíkov

 Zvíkovský Rarášek

Rarášek byl v dávných dobách považován za zlého ducha – zlomyslného a škodolibého. Ten Zvíkovský se začal zjevovat v letech 1579, protože se mu nelíbilo, že dělníci opravují věž Markomanku a z hradu je vyhnal. Své o tom mohou říci i filmaři, kteří zde v roce 1994 natáčeli pohádku Marie Růžička. Dopředu byli upozorněni, že by v jedné z místnosti neměli natáčet, nevěřili a brzy se přesvědčili, že Rarášek je nablízku. Zničil tři monitory a vysvětlení se nenašlo. Další pověstí je, že pokud někdo přespí v korunní síni do roka zemřel. A jestli režisér Aleš V. Horal a princ Daniel Jiří Kudlan do roka zemřeli právě z této příčiny, ví jenom Rarášek sám. Příhod je více, ale jisté je, že Zvíkovský Rarášek existuje.

Hrad Zvíkov –  raně gotický hrad postavený ve 13. století. Obléhání hradu během roku 1622 a následné rabování předznamenalo na dlouhou dobu další osud Zvíkova: ještě do prvních desetiletí 19. století má polozapomenutý areál podobu ruiny a zříceniny. První opravy směřující alespoň k oddálení dalšího chátrání byly provedeny po roce 1840, o 40. let později iniciovali Schwarzenbergové rekonstrukci královského paláce – vedle některých interiérů byl obnoven zcela zničený arkádový ochoz na nádvoří.

Přístupný je Královský palác, jehož součástí je Hlízová věž. Prohlídku tvoří jedna trasa. Příjemné je (teda aspoň pro mě), že hrad si můžete projít sami bez průvodce. Nejstarší místnosti ze 13. století  se nacházejí  v přízemí. Vaše kroky potom povedou do hradebních sklepení a odtud se vydáte do severovýchodní části paláce, kterou tvoří terasy na místě bývalých královských místností. Odtud pak vystoupáte až na pomyslnou střechu hradu a otevře se vám výhled na soutok dvou řek Vltavy a Otavy. Některé místnosti jsou zachované nebo dostavované, můžete zde vidět historický nábytek, transfery renesančních maleb, oltář přenesený z bývalého kostela sv. Mikuláše v Podhradí. Z prvního patra se také dostanete na tzv. Hlízovou věž , kde údajně byly uloženy korunovační klenoty.

hrad Zvíkov

Erbovní síň

 Na konec prohlídky se dostanete do hradní Kaple sv Václava  s přilehlou sakristií (druhá pol. 13. století), která je vyzdobená nástěnnými malbami. Kaple se svým architektonickým provedením řadí na čelní místo v tvorbě královské stavební huti písecké. Patří mezi vrcholové stavby českého raně gotického stavitelství a její budování v době Přemysla Otakara II. uzavíralo výstavbu celého Zvíkova. V tympanonu nad vstupním portálem je fragmentárně zachovalý reliéf Korunování Panny Marie. Středověký ráz je podtržen nástěnnou malbou z 15. století a na kamenné gotické menze je umístěna část oltáře z 16. století s reliéfem Oplakávání Krista od neznámého tvůrce – nazývaného Mistr zvíkovského Oplakávání. Erbovní síň byla obnovena během rekonstrukce v 19. století.Jsou zde k vidění postavy zbrojnošů a panošů  držících štíty s erby významných šlechtických rodů. Malby byly obnoveny dle popisu z roku 1616, který se zachoval v rajhradském klášteře.

Hrad Zvíkov byl vystavěn nad důležitým brodem, do hradu se ve středověku vstupovalo od severu.

Hrad je otevřen:

od dubna do října (v dubnu soboty a neděle, květen – září – každý den mimo pondělí, říjen soboty a neděle.

Hrad Zvíkov (německy Klinngeberg) se nachází na ostrohu nad soutokem řek Vltavy a Otavy blízko vesnice Zvíkovské Podhradí. Hrad byl založen na místě hradiště z doby bronzové. Hrad Zvíkov je od roku 1950 národně kulturní památkou a  je velmi oblíbenou památkou hojně navštěvovanou turisty z Čech i zahraničí.

 

Vyhlídkové plavby – pod hradem Zvíkov je nástupiště, kde můžete využít lodní přepravu nebo vyhlídkovou plavbu. Z lodi pak můžete vidět další perlu, jako třeba zámek Orlík. 

Akce na Zvíkově.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


komentář