• Menu
  • Menu

Hráz Sečské přehrady

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Pardubický kraj » Hráz Sečské přehrady

Na jihozápadní hranici Pardubického kraje a kraje Vysočina byla mezi lety 1924 -1934 vybudována vodní nádrž Seč nebo též Sečská přehrada. Najdeme ji na řece Chrudimce, na katastrálním území města Seč, v okrese Chrudim. Její okolí je největší a nejvyhledávanější rekreační oblastí v Pardubickém kraji.

Sečská přehrada
Sečská přehrada

Přehradní hráz byla budovaná až v letech 1929–1934 v úzké soutěsce mezi skalisky, na nichž se nacházejí zříceniny hradů Oheb a Vildštejn. Hráz je zděná ze žulových bloků, vystavěná do oblouku o poloměru 150 metrů. V koruně je dlouhá 165 metrů. Její výška čítá 42 metrů. Kámen na stavbu byl dopravován lanovkou z lomu pod Libkovem. Na koruně hráze jsou umístěné strojovny uzávěrů spodních výpustí přehrady. Účelem vodního díla je zadržení vody v nádrži pro vylepšování průtoku v níže ležícím úseku řeky Chrudimky, zásobování měst Chrudim a Pardubice pitnou vodou a akumulace vody pro vodní elektrárnu Seč. Celá vodní nádrž je též využívána k rybímu hospodářství a v neposlední řadě k vodním sportům, koupání a rekreaci.

Sečská přehrada, hráz
Hráz

Vstup na hráz je volný a je z něj krásný výhled na celou přehradu na jedné straně, na druhé úchvatný pohled do 42 m hluboké propasti. Jen je třeba dbát své osobní bezpečnosti, protože po hrázi prochází silnice číslo 343, spojující obce Seč a Trhová Kamenice. Nedaleko nad tunelem pod hradem Vildštejn je možné bez problémů zaparkovat. V blízkosti parkoviště je rovněž autobusová zastávka. Z Chrudimi sem ve všední dny zajíždí místní autobusová linka.

Martin Pišín

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *