• Menu
  • Menu

Jeruzalémská synagoga v Praze

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Praha - hlavní město » Jeruzalémská synagoga v Praze

Nejmladší a největší synagoga v Praze 

Tahle nádherná stavba se nachází v Jeruzalémské ulici v Praze. Nejsem tady poprvé, zastavím se tady vždycky, když jdu od Hlavního nádraží na Václavák. Synagoga vypadá tak trochu jako palác z pohádky Tisíc a jedna noc nebo ve mně evokuje vzpomínku  na původní orientální pohádku O králi Nalovi a princezně Damajantí. Stavba je zajímavou směsí secese a maurského slohu. Pokaždé stojí před vstupem mnoho obdivovatelů. Dnes je navíc otevřeno. A tak hurá dovnitř.

Jeruzalémská synagoga Praha

Synagoga 

Půdorys synagogy tvoří trojlodí bazilikálního typu se dvěma příčnými křídly. Hlavní průčelí vyznačuje mohutný islámský oblouk s rosetovým oknem s Davidovou hvězdou uprostřed a biblickým veršem po obvodu: „Toto je brána Hospodinova, skrze ni vcházejí spravedliví“ (Žalm 118:20). Štít průčelí vrcholí mramorovými deskami Desatera a dvěma vížkami po stranách. Střední arkádu vstupního portiku lemuje biblický verš: „Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh?“ (Malachiáš 2:10).

Jeruzalémská synagoga Praha

Projekt  synagogy vypracoval roku 1903 známý vídeňský architekt Wilhelm Stiassny. Ten byl následujícího roku schválen a v letech 1905–06 byla stavba na náklady spolku zbudována stavitelem Aloisem Richterem. Na svátek Simchat Tora byla nová synagoga 16. září 1906 zasvěcena.

Dlouhý vnitřní prostor synagogy je rytmizován dvěma řadami sedmi islámských oblouků, které nesou galerie pro ženy. Předprseň galerie je zdobena biblickými citáty (Žalm 121:1 východ, Žalm 122:6–7 sever, Žalm 69:14 západ, Žalm 141:1,3 jih). Nalevo od vstupu je v hlavní lodi umístěna nápisová deska, přenesená sem z Cikánovy synagogy. Přízemí hlavní lodi i galerie jsou osvětleny velkými okny s vitrážemi. Vysoký svatostánek (aron ha-kodeš) je ozdoben reliéfem vinného keře a deskami Desatera. Stěny pokrývá bohatá malířská výzdoba a interiér doplňují četné tepané lustry. Na západní empoře jsou umístěny rozměrné varhany.

varhany Jeruzalémská synagoga Praha

Díky tomu, že Jeruzalémská synagoga sloužila za války jako skladiště,  byla z části uchráněna devastace a slouží již po celé století bohoslužbám

Obnova synagogy

Obnova a oprava Jeruzalémské synagogy  započala v roce 1992 opravou a restaurováním vitráží oken s finančním přispěním Magistrátu hl. města Prahy. Další obnova pak pokračovala  v letech 1996–97 opravou  modlitebny v prvním patře synagogy. V roce 2001–02 bylo zrestaurováno hlavní průčelí a portál synagogy. V roce 2004 byla zahájena restaurace nástěnných maleb v interiéru a plánuje se postupná obnova vnitřního zařízení. Již dnes je Jeruzalémská synagoga významnou památkou pražské architektury počátku 20. století a jedním z významných duchovních a kulturních míst pražské židovské obce. V letních měsících je Jeruzalémská synagoga přístupna veřejnosti, pořádají se zde koncerty a umělecké výstavy.

Jeruzalémská synagoga Praha

Stála expozice „Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek“

Výstava představuje dosud neznámou poválečnou historii Židovské obce v Praze a za pomoci unikátních fotografií, dokumentů a dokumentárních filmů zachycuje klíčové okamžiky její existence od konce druhé světové války až do současnosti. Synagoga je přístupná denně, bohoslužby se zde konají v pátek a sobotu. Vstupenky lze zakoupit ve vstupu do Jeruzalémské synagogy.

stálá expozice Jeruzalémská synagoga Praha

V sezoně otevřeno:

Neděle- pátek 10-17 hodin

Jeruzalémská 1310/7, 110 00 Praha 1

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *