• Menu
  • Menu

HVĚZDA , Broumovské skály

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Královéhradecký kraj » HVĚZDA , Broumovské skály

Kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě

Při návštěvě Broumovska,  doporučuji navštívit poutní kapli Panny Marie Sněžné na Hvězdě , na hřebeni Broumovských stěn, ve výšce 674 metrů. Tato nádherná kaple od významného barokního stavitele, který zde na Broumovsku působil, je dokonale umístěná v krajině s nádherným výhledem na Broumovskou kotlinu a Javoří horu. Hvězda  je  snadno přístupná. Z Police nad Metují pojedete do nedalekého Hlavoňova a odtud se  pěšky, ale i autem  dostanete na  parkoviště, které je od Hvězdy asi 300m. Nedaleko od Hvězdy, asi 150m je i stejnojmenná turistická chata. Na vrchol Hvězdy se dostaneme také po značených turistických trasách z obcí:  Křinice, Pěkov, Hony. Hvězda je výhodným vstupním bodem na toulkách po broumovských stěnách.

Kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě

Historie: V roce 1670  nechal opat Tomáš Santorius postavit na skále u staré stezky z Police do Broumova, na hřebeni Broumovských stěn, veliký kříž. Na vrcholku byl kříž ozdoben velkou pozlacenou hvězdou, pocházející z tzv. „Červené věže“ vyhořelého kláštera. Časem se mezi lidmi ujalo obecné pojmenování orientačního bodu, viditelného až z Broumova – Hvězda.

Kaple Panny Marie na Hvězdě byla postavena v letech 1732-1733, podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera, na podnět břevnovsko-broumovského opata Otmara Zinkeho.  Má centrální půdorys pěticípé hvězdy členěné na vnějšku lizénami. Vnitřek kaple je kruhového půdorysu s půlkruhovými výklenky v jednotlivých cípech pětiboké hvězdy. Střecha kaple je kupolovitá s lucernou, vnitřek je zaklenut kupolí. Kaple je přístupná kamenným mostkem a několika kamennými schodišťovými stupni před pravoúhlým vstupním portálem. Kapli lemuje kamenný ochoz, který je nabízí jedinečné výhledy do okolní krajiny. Náklady na výstavbu dosáhly částky 1.800 zlatých. U kaple stál i příbytek poustevníka, který o ni pečoval. Roku 1787 byla kaple zrušena a prodána, hvězdecký poustevník Kristián Goldstein se přestěhoval do Police a dožil se úctyhodných 104 let (není bez zajímavosti, že postavu tohoto poustevníka si „vypůjčil“ Antonín Krtička-Polický do povídky Kovářova rokle a udělal z něj vůdce loupežníků).

Kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě

Josefínské reformy ji v roce 1787 nařídili odsvětit a následně zbourat. Tak byla prodána polickému barvíři Josefu Theerovi za 70 zlatých na stavební kámen. Rozebrat důkladně postavené stěny se nepodařilo a z kaple až do roku 1853 zůstalo jen smutné torzo, které občas poskytovalo útočiště poutníkům. V tomto roce rozhodl břevnovsko-broumovský opat Jan Nepomuk Rotter kapli znovu obnovit. Nedaleko nechal vystavět myslivnu, která sloužila i jako hostinec.

Restaurace Hvězda

9. května 1855 byl v Polickém kostele slavnostně vysvěcen zvon jménem Panny Marie Sněžné a den nato zavěšen do věžičky novostavby hvězdecké myslivny v alpském stylu. 25. května pak byla vysvěcena socha Panny Marie a odnesena šesti mládenci a družičkami na Hvězdu. A konečně 5. srpna byla kaple vysvěcena opatem Janem Nepomukem Rotterem.

 hist. zdroj: Pavel Frydrych a Martina Váňová

Jan Schlitz

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *