• Menu
  • Menu

Broumovské stěny

Cesta na Supí Hnízdo

Přijíždíme z Police nad Metují  přes Hlavňov  na  parkoviště vzdálené  asi 500 m  od  kostela Panny Marie Sněžné Na Hvězdě, odtud pokračujeme po značené turistické cestě do skal. My jsme si vybrali v mlžném ranním oparu krátkou trasu , asi 2 km, směrem na vyhlídku Supí Hnízdo. Cestou míjíme Skalní divadlo, Sovu, Bumbrlíčka, Kočku. Dost to klouže a tak je dobré mít pevnou turistickou obuv, která chybí jednomu z nás (samozřejmě zraněnému Honzovi). Těšili jsme se na podzimní mlhu z které bude vystupovat postupně nádherné panorama. Mlha nás však trochu zaskočila, místo vyhlídky do okolí jsme se při jejím rychlém stoupání málem ve skalách ztratili. Při dobré viditelnosti můžete pozorovat Broumovsko i část Jestřábích hor.

Broumovské stěny

Broumovské stěny –  strmé svahy stěn jsou porostlé květnatými a acidofilními pralesními bučinami, z nichž vystupují skalní stěny, porostlé mnoha druhy mechorostů a lišejníků. Balvaniště a skály jsou domovem výra velkého, ve skalních věžích našel útočiště vzácný sokol stěhovavý. Pro jejich ochranu byla vyhlášena Ptačí oblast Broumovsko, která je součástí evropské sítě chráněných území NATURA 2000. Ochranný režim proto omezuje horolezectví a vstup veřejnosti mimo značené turistické cesty. Broumovské stěny se zvedají v Broumovské vrchovině mezi městy Police nad Metují a Broumov. Zhruba 12 km dlouhý zalesněný hřeben se táhne od Honského Špičáku (652 m.nm.) až k pohraničnímu sedlu pod Hejšovinou. V roce 1956 byl tento pískovcový reliéf vyhlášen Národní přírodní rezervací.

Pro pěší : výchozími body jsou obce Pokov-Hony, Hlavňov, Suchý důl – Slavný, Machov

Hvězda -Broumovské stěny

Cyklostezky: patří k náročnějším , ale nebudete litovat, budete odměněni krásnými výhledy, krásnou přírodou. Stezky jsou dobře značeny barevnými pruhy ve žlutém poli. Vhodnější jsou kola horská. (KČT č.4000,4001,4002,4003)

Pro nenapravitelné automobilisty: dojedete téměř až  téměř ke Hvězdě.

 

 

 

 

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *