• Menu
  • Menu

Dobrá Voda

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Dobré Rady

Stavba citlivě zapadající do krajiny.  Kostel byl v Dobré Vodě postaven v letech 1708- 1715. Na stavbu bylo použito nejenom peněz  ze sbírek věřících , ale nemalou měrou se na stavbě finančně podílel hrabě Albert Buquoy. Ten nechal navíc postavit tzv. rezidenci, která sloužila k ubytování řeholníků, kněží a bohatších poutníků a od roku 1721 byla vybavena lázněmi.

Dobrá Voda – kostel Nanebevzetí Panny Marie Dobré Rady

Zázrak roku 1701, poutní místo

Když na  konci 17. století ztratila Hojná Voda svůj lázeňský význam, objevil se zázrak 4. října 1701 ve vědění selského synka Matěje Egydy z Rauhenschlagu (Chlupatá Ves – Meziluží). Zázrak dal podnět k založení poutního místa – studánky nad Renavou (Brunnni ober der Rohrnau ) – dnešní Dobré Vody.

Léčivá voda

K místu se z dob pozdějších vztahuje další legenda, kdy se malé pasačce zjevila Panna Maria a beze slova ukázala na pramen a pak na oči. Odtud pak víra, že z vývěru pramení voda, která léčí oční choroby.

zázračná studánka Dobrá Voda – kostel Nanebevzetí Panny Marie Dobré Rady

Bylo to v místech, kde od roku 1642 stávala malá kaplička, a tak hrabě Albert Karel Burquoy nechal postavit v roce 1706 v místě pramene novou kapli, při které byla založena osada. Kaple ale nestačila přijímat zástupy poutníků a tak v letech 1708-1715 bylo přikročeno ke stavbě kostela Nanebevzetí Panny Marie Dobré Rady.

Dobrá Voda – kostel Nanebevzetí Panny Marie Dobré Rady

Kostel v Dobré Vodě

Kostel – centrální orientovaná stavba na eliptickém půdorysu uprostřed prostoupená obdélníkem se dvěma hranolovými věžemi, celkově charakterizována jako tzv. čisté baroko. Jako stavitelé jsou uváděni Dienzenhofferové  nebo stavitel Santini. Hlavní oltář byl roku 1729 pozlacen a od Giacomma Borgesse z Janova byly vyhotoveny bohaté štuky a malby, na stropě pak nádherná freska „Loretánská Litanie“ . Zařízení interiéru vzniklo v druhé polovině 18. století. Jeho symbolem je hlavní oltář dokončený v roce 1718. Uprostřed něj je zlacený rám s kopií obrazu Panny Marie Dobré Rady. Ten původní byl 1. září 1841 zničen bleskem.

Dne 30. června 1707 došlo k povýšení osady na městečko a poté byly propůjčeny mnohé výsady zdejším řezníkům, pekařům a perníkářům. Vlastní vyobrazení s vyobrazením skalnaté  hory se studánkou, pramenem a a zlatým zvonkem obdrželo toto poutní místo roku 1717

Dobrá Voda

Dobrá Voda leží na úbočí Novohradských hor . Je 7 km vzdálená od Nových Hradů. Jsou odsud  krásné výhledy do okolí na  Novohradsko a část Třeboňské pánve.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


komentář