• Menu
  • Menu

Bizon americký – Staré Město pod Landštejnem

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Jihočeský kraj » Bizon americký – Staré Město pod Landštejnem

Bizoni

Bizon americký – zdejší stádo bizona amerického chová společnost Landštejn s.r.o. ,  Staré Město pod Landštejnem od roku 2004. Nakoupeno bylo 24 ks, stádo se postupně rozšiřujeZ Landštejna – náměstí jižním směrem necelé 3 km  (cyklistická stezka č.1007) objevíte ohradu , kde bizony můžete spatřit.

Staré město pod Landštejnem -Bizoni

 Bizon Americký – ohrožený druh savce . Patří mezi sudokopytníky čeledě turovitých , rodu bizon Předchůdci dnešních bizonů se do Ameriky dostali z Asie přechodem přes pevninský most v místě nynějšího Beringova průlivu. Bizon americký se vyvinul z bizona širokočelého (Bizon latifrons), který byl mnohem mohutnější a který vyhynul před 6000 lety.

Prérijní bizoni se sdružovali do obrovských stád, jež mohla tvořit několik desítek tisíc jedinců. Jeden údaj dokonce hovoří , že bylo známo stádo, které mohlo čítat dvanáct miliónů zvířat a pokrývalo rozlohu 80 km2).

Protože měli bizoni jen málo nepřátel , kromě člověka to byli medvěd grizzly, puma , vlk , je jejich počet v době před příchodem bělocha odhadován na 30-70 miliónů. Pro kočovné indiánské kmeny , které obývaly Velké pláně, se stali nepostradatelnými zvířaty. Indiáni z nich dokázali zužitkovat skoro všechno – od rohů až po paznehty. Bizon rovněž hraje významnou roli v mnoha indiánských obřadech. Zvlášť posvátní jsou albíni, k jejichž lovu se v minulosti vázala spousta rituálů a tabu.

Na pokraji vyhynutí – bílí lovci nejprve zabíjeli bizony pro maso , jazyky a kůže. Indiáni Plání se odmítali vzdát území ve prospěch bílých přistěhovalců. Američtí kongresmani si uvědomovali , že život kočovníků je plně závislý na bizonech, a tak roku 1871 schválili zákon, jenž povoloval úplnou likvidaci bizonů. Nastala opravdová jatka. Ročně bylo zastřeleno 250 000, někdy však zabili takové množství třeba během měsíce.

Staré město pod Landštejnem -Bizoni

V roce 1889 tak zbylo pouhých 542 bizonů. Záchrana přišla doslova za pět minut dvanáct. Roku 1905 byla založena Společnost za záchranu bizona, která se přičinila o zřízení bizoních rezervací v Oklahomě, Nebrasce, Jižní Dakotě, Montaně a Manitobě. Malé stádo bylo chováno i v Yellowstonském národním parku. Díky činnosti těchto lidí se početní stavy bizonů začaly postupně zvyšovat. Dnes se s bizony můžeme setkat v chráněných oblastech, indiánských rezervacích a na soukromých rančích. Jedna z největších populací žije v Yellowstoském národním parku.

BIZON

Rozměry: výška v kohoutku samci  170-190 cm, samice 125-150cm, délka samci 310-370 cm, samice 250-310 cm, hmotnost 500-1500kg. Bizoni  jsou  přežvýkavci. Spásají traviny, lesní bizoni se živí výhonky dřevin, žaludy , bobulemi, listy keřů a stromů. Říje probíhá od května do září , kdy spolu bizoní býci urputně zápasí. Po devítiměsíční březosti rodí samice jedno mládě, které rok kojí. Telata zůstávají u matky až do dosažení dospělosti (3-5 let). Tělo je pokryto krátkou hnědou srstí jež v přední části trupu přechází v delší chlupy, které mají na hlavě tmavou barvu. 60-90cm dlouhá oháňka slouží k odhánění hmyzu. Zrak je slabý , bizoni rozeznávají pouze pohyb, ale mají výborný čich. Dokáží větřit až na vzdálenost dvou kilometrů.Trávů ucítí pod 30cm pokrývkou sněhu. Nejsou tak těžkopádní jak vypadají , při cvalu dosahují rychlosti 50 km/hod. Dožívají se 15-20 let, v zajetí až 30 let-

Staré město pod Landštejnem se rozkládá na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Jižní část správního území obce hraničí s Rakouskem. V celém okolí obce je značná část turistického označení a to nejenom cyklostezek, ale také zimních běžeckých tras a turisty velmi oblíbený a navštěvovaný hrad Landštejn . Severovýchodně od obce najdete i přírodní koupaliště.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *