• Menu
  • Menu
Poutní místa Jižních Čech

Kostel Nejsvětější Trojice u Trhových Svin

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Jihočeský kraj » Kostel Nejsvětější Trojice u Trhových Svin

Kostel Nejsvětější Trojice u Trhových Svin

Rozhodli jsme se najít poutní kostelík nedaleko Trhových Svin. Nevěděli jsme, kde ho přesně hledat, v průvodcích po Jižních Čechách jsme o  něm nenašli žádnou zmínku, ale o jeho přítomnosti jsem věděl  a fotografii, kterou jsem kdysi viděl, dávala tušit, že se jedná o jedinečnou stavbu. Projíždíme po okolí a nikde nemůžeme najít žádný ukazatel na tuto památku. Anonymní  ukazatel  na významnou památku nás dovede do Borovan, kde se na kostelíček ptáme v informačním centru. Nikdo nám nedokáže poradit. Začínáme o existenci hledaného kostelíčka vážně pochybovat a vydáváme se rovnou do Trhových Svin. Zde jsme konečně navedeni k hledanému cíli. Vyrážíme z Trhových Svin jihovýchodním směrem a už z dálky vidíme, že naše hledání přináší sladké ovoce. Úžasná barokní stavba s nádechem pravoslavných ruských kostelíků, nádherně zasazená do okolní krajiny dává tušit, že stojíme u něčeho opravdu výjimečného.

Poutní místa Jižních Čech
Kostel Nejsvětější Trojice u Trhových Svin

Je to nedoceněná perla Jižních Čech, řekl bych bratříček slavné poutního kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře od Jana Blažeje Santiniho-Aichla (památka zapsaná do světového dědictví UNESCO).  Kdyby se jednoznačně prokázalo autorství, tohoto barokního kostela, neméně slavnému architektovi  Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi ( byl silně ovlivněn tvorbou Santiniho,) určitě by tento poutní kostelík nebyl tak na okraji turistického zájmu.

Poutní místa v Jižních Čechách
Kostel Nejsvětější Trojice u Trhových Svin

Kostel je obehnán v půdorysu šestibokým ambitem, a jak už to u Českých kostelů bývá, je k našemu velkému zklamání zamčen. Přesouváme se k nedaleké, krásné trojboké kapličce s léčivou mírně radioaktivní vodou. Napijeme  se,  potřeme preventivně oči, tak jako zde v minulosti tisíce poutníků.  V ten okamžik k nám přichází nádherná veselá paní s jasnýma očima. Pozdravíme a vyslovíme obdiv nad zdejším místem a posteskneme si, že nemůžeme poutní kostel navštívit. A jak už to někdy bývá, přání je vyslyšeno a paní se proměňuje v klíčníka a odemyká nám tuto neskutečnou stavbu. Dovídáme se, že už léta se ona a její rodina nezištně o kostel starají a chrání před vandaly. (Kostel byl v minulosti, vzhledem k své odlehlosti, nesčetněkrát vykraden). Vysněné poutní místo si nerušeně prohlédneme. Vychutnáváme si atmosféru turisty nepoznamenaného místa, doléhá na nás atmosféra dávných dějin, ale i smutek devastace tak nádherné památky. Rozhlédnu se a vidím, střecha je opravená, zub rychlé zkázy zastaven, a je mi jasné, že na ostatní opravy také dojde. Loučíme se s krásnou rodinou, která se o památku stará s vědomím, že je v dobrých rukou a ještě jednou si celou památku z většího  odstupu a  s údivem prohlížíme.

P/outní místa Jižních Čech
Kostel Nejsvětější Trojice u Trhových Svin

Historie: První písemné prameny o předchůdci dnešní podoby kostela pocházejí z 16. století.

Poutní kostel Nejsvětější Trojice (Syn Boží, Ježíš Kristus a Duch svatý zobrazovaný často v podobě bílé holubice)  byl vystavěn na původní, dle  pověsti  dřevěné kapli, na jejímž místě byla vystavěna kaple zděná u které, dle záznamů z roku 1599 mimo jiné přebýval poutník.

Kostel, v podobě jak jej známe, byl  v letech 1705-1708 vystavěn nákladem hraběte  Alberta Karla Buquove (původní kostel byl vystavěn z darů). Ve druhém desetiletí 18. století byl doplněn ambitem do této podoby. Architekt této stavby není znám. Často se uvádí Kilián Ignác Dientzenhofer, ale v některých pramenech se objevuje jako autor nepříliš  známý  Josef Walcha. Jediným doloženým autorem je pouze polír Matěj Pils.

Kostel má centrální půdorys ovlivněný svatotrojičním  zasvěcením. To se projevuje i ve vnější symbolice. Stavba, obklopená šestibokým ambitem s trojicí věžic, má trojúhelníková okna, trojici oltářů, štítů i věžiček. Ke kostelu vedly tři poutní cesty. Kostel má tři zvony. Na poutní cestě jsou trojboká boží muka s trojitým křížem atd.  Interní výzdoba se připisuje dílně srbskolužického sochaře působícího v Praze Mačije Wjaclawa Jakuly, přepisovaného jako Matěj Václav Jäckel, který se také podílel na výzdobě pražského Karlova mostu, řady kostelů a je i autorem originálu sochy sv. Petra z průčelí Lužického semináře. Stropní fresky maloval českobudějovický malíř Bonanella. Součástí areálu je i trojúhelníková kaple nad léčivým pramenem. Býval v ní umístěn raně barokní obraz Nejsvětější Trojice (s datací 13. 6. 1651) a berle, které zde zanechali zázračně uzdravení.

V 18. a 19. století do kostela přicházela procesí poutníků, kteří zde prosili za dobrou úrodu, uzdravení svých nemocí a ochranu při náročných a nebezpečných pracích.

V posledních desetiletích byl kostel bohužel několikrát vykraden.  Po r. 1989 nejméně desetkrát po sobě (z toho sedmkrát během jednoho roku!). Z bočního oltáře zmizel obraz Panny Marie Sněžné a snad ze všeho ostatního zařízení kostela velké množství vyřezávaných plastik. Sochy, kvalitní práce z dílny M. V. Jäckela, které zloději nestačili odnést a tak duchovní správa byla nucena odstranit většinu vnitřního vybavení a umělecké předměty nenahraditelně vytvářející zdejšího genia loci uložit do depozitáře.

Pověst: Podle pověsti se na místě dnešního kostela objevily tři bílé dětské postavičky, tři světla. Svinovský občan Vaněk viděl tři skvostně oděné bílé mládence, kteří zpívali verše „Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů“. Podle dalšího podání tu měl rolník při orbě zaslechnout zpěv a poté mu ti, kteří se mu zjevili, přikázali, aby zde vystavil kapli. Když se zdráhal, že nemá materiál, odpověděli, že má vše připravené doma v kůlně. Když se vrátil domů, bylo to skutečně tak, a tak se pustil do stavby kaple. Další tradice vypráví, že když se vozil materiál na stavbu, spadlo malé dítě pod kola vozu, ale nic se mu nestalo. Po těchto viděních zde byla postavena dřevěná kaple, která byla ještě v 16. století nahrazena zděnou kaplí. Ta byla zničena v době třicetileté války a v padesátých letech 17. století znovu vystavěna. V té době při ní fungovaly malé lázně, které využívaly účinky zázračné, mírně radioaktivní vody.

Dostupnost:
autem: z Trhových Svinů vede k poutnímu místu hliněná kamenitá cesta, která je za deštivého počasí hůře sjízdná, tato cesta je téměř rovnoběžná se silnicí na Benešov nad Černou
– pokud tedy pojedete z Trhových Svinů na Benešov nad Černou, zahnete téměř na konci města před parkem doprava, kde se napojíte na prašnou cestu, která vás dovede až k poutnímu místu
na kole: poutní místo Sv. Trojice se nachází na cyklotrase 1123
pěšky: ke Svaté Trojici dojdete také po červené turistické značce (Trhové Sviny – Kaplice), nebo po Přírodovědné naučné stezce Trhovosvinenska, poutní místo přibližně kilometr za městem Trhové Sviny
Přístupné: interiér je přístupný pouze po domluvě na místní farnosti či s manžely Manovými z Trhových Svinů
Vstupné: dobrovolné
Kontakt: Infocentrum Trhové Sviny +420 380 120 515, P. Mgr. Marcin Želazny +420 731 402 940

Jan Schlitz

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *