• Menu
  • Menu

KRÁTKÁ

Vesnická památková rezervace  Krátká 

V Krátké se zachoval jeden z nejhodnotnějších celků lidové architektury v oblasti Žďárských vrchů a okolí.Malebnost lidových staveb je dále umocněna jejich vhodným začleněním do krajiny.

V KRÁTKÉ a blízkém okolí se zachovaly zbytky zemědělských úprav krajiny z období pozdní kolonizace, zejména po obou stranách silničky z KRÁTKÉ do SAMOTÍNA. Louky a pastviny a pole maloplošné člení meze a maenice, které jsou většinou porostlé keři a stromy.V lidové architektuře KRÁTKÉ převládá typ malých horských usedlostí. Od roku 1995 – Vesnická památková rezervace.

Mezi nejpozoruhodnější patří zejména rychta čp.12 a stavení č.p. 4 a 31. Jsou to roubené stavby s lomenicí ukončenou tzv. kabřincem. KRÁTKÁ se dále nerozšiřuje a je považována za rezervaci lidového stavitelství. V malebných chalupách bydlívali obyčejní lidé, kteří věřili v existenci mnoha nadpozemských bytostí. Nejen v lesích se měli vyskytovat hejkalové, bludičky a divoženky , také v domácnostech , ve stodolách a o vsi se ukrývaly bytosti přátelské a porspěšné, ale i škodolibé či přímo zlomyslné.

Naučná stezka vás provede prostřednictvím 15 zastavení po všech významných typech lidových staveb, ,které se v tomto kraji dříve vyskytovaly.Průvodci na pouze kilometr dlouhé stezce Vám bodu bytosti inspirované místní lidovou slovesností. Bytosti, které v dnešním uspěchaném světě bohužel ztrácí své místo.

U silnice ke Sněžnému byla v roce 1902 postavena kaplička zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději.

První osady na NOVOMĚSTSKU vznikaly již ve 13. století, až  počátkem 18. století pronikalo trvalé osídlení do posledních, dosud neosídlených  míst.

Novoměstské panství náleželo od roku 1699 Mariánské školské nadaci v Brně. V roce 1721 byla jmanována nová představená tohoto ústavu , a to hraběnka Marie Josefa Hohenzollernová. Ta v roce 1727 povolila, aby na vykácené části lesa Teplá, v hájenství, které příslušelo pod nynější Sněžné (dříve Německé), si dělníci, pracující v lese a v  kadovských železárnách postavili domky a obdělávali vymýcené paseky.Po osmi letech, v rove 1735, kdy už zde bylo deset domků, dala hraběnka pozemky zaměřit a předepsala obyvatelům nové obce povinnosti vůči vrchnosti.Takto vzniklá obec, které měla dosud název podle lesa Teplá , je v roce 1735 již nazývána KRÁTKÁ, a to zřejmě pro její ucelený ráz.V současné době je délka vesnice při silnici Kadov-Sněžné jen asi 200m. Po dlouhou dobu přežíval i starší název TEPLÁ, a tak se nějaký čas užívaly názvy oba. Při novoměstském panství ji Krátká zůstala. V roce 1764 dostala pečeť, ve znaku je korunovaný zkřížený špičák se sekerou.V roce 1850 by KRÁTKÁ přičleněna ke Kadovu. V roce 1867 se opět osamostatnila a zůstala samostatnou až do roku 1963. Od roku 1992 je KRÁTKÁ je místní části Sněžného.Krátká je jednou z nejmladších obcí na NOVOMĚSTSKU a její zvláštností je, že v době , kdy při pozdní horské kolonizaci vznikaly převážně obce roztroušené po celém katastru, je obcí soustředěnou na malé ploše. Po původním názvu obce  TEPLÁ zůstal název vrchu ((782 m.n.m.). Vrch je vzdálen asi 1,5 km SZ od obce a je bodem značného rozhledu , na Orlické Hory a Jeseníky. Po vydání tolerančního patentu v roce 1781 se uvažovalo o tom, že by se KRÁTKÁ stala střediskem evangelíků z horské části novoměstského panství. Měla se tu stavět evangelická modlitebna a zřídit hřbitov. V roce 1783 již bylo vybráno místo, byly zpracovány plánky a navezen stavební materiál. Tomuto záměru se ovšem začali vzpírat obyvatelé tehdejšího Německého (Sněžné) a Líšné. Akce se dostala do značných průtahů, až se nakonec  V okolí Krátké se také těžila železná ruda, a to zejména pro potřeby kadovské huti. Těžba je zmiňována již v roce 1741, kdy se těžilo v jedné šachtě po pravé straně(tehdejší) cesty z KRÁTKÉ na VŘÍŠŤ. Na počátku 19. století již byly zásoby rudy vyčerpány.

Krátká má autobusové  spojení na lince Žďár nad Sázaou-Sněžné-Krásné. Ze Sněžného pak dále ve směru na Svratku a Nové Město.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *