• Menu
  • Menu

Křinice – Vesnická památková rezervace

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Královéhradecký kraj » Křinice – Vesnická památková rezervace

Broumovské statky

Od roku 1995 je část obce Křinice Vesnickou památkovou rezervací. Ves dlouhá 4 km v údolí Křinického potoka na sv. úpatí Broumovských stěn. Četné prameny nad obcí na úpatí Stěn slouží jako zdroj pitné vody pro Křinice a hlacvně pro Broumov. V Křinicích se nachází cenný soubor statků broumovského typu z konce 18. století a první poloviny 19. století., jako chráněná památková  rezervace jsou Křinice vedeny od roku 1995. Statky jsou typu uzavřených dvorců na něž navazovaly pozemky, táhnoucí se v širokém prahu od hospodářských budov směrem k hranicím obecního katastru.

Křinice
Křinice

Roubené usedlosti charakterizují vysoké svislé deštěné lomenice, jež mají na vrcholu svislý šev a klasové uspořádání prken. Štíty jsou mimořádně vysoké a strmé, zakončené špicemi, u některých stodol a obytných objektů dosahují až pětinásobné výšky zdi. Souběžně dřevěnými domy se tu od konce 18. stol. Do  konce 19. stol..stavěly také mohutné klasicizující zděné domy , u nichž se prvky saských renesančních portálů s lavičkami v ostění promísily s tvary klasicizujícího baroka, empíru a novorenesance, ovlivněné měšťanskými domy v sousedním Broumově.V nedávné době byla obnovena historická křížová cesta z Broumova přes Křinice na Hvězdu, zv. Křinická, nově vysvěcená roku 2000.

/text Encyklopedie – Petr David -Vladimír Soukup/

Broumovské statky

Při novém osidlování po odsunu německého obyvatelstva po roce 1945/46 nebyly původní statky příliš upravovány. Ve druhé osidlenecké vlně se začalo s přestavbami  i pochybnou modernizací . Docházelo k zazdívání oken nebo jejich různé rozšiřování, vytváření přepážek v interiérech a také ke změnám omítek domů (brizolit, škvárová nebo cementová omítka). Komunisty vynucená zemědělská výroba měla za následek chátrání nevyužívaných hospodářských objektů kolem obytných staveb. Na mnoha místech byly postaveny nevhodné rodinné domy městského typu anebo dokonce panelová výstavba.

Křinice
Křinice

Dřevěné lidové stavby pak do jisté míry zachránila vlna zájmu o rekreaci na venkově. Chalupy byly upravovány k rekreačním účelům ve shodě s regionálními rysy lidového stavitelství./text částečně Hana Horká/.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *