• Menu
  • Menu

Kuks – národní kulturní památka – výlet s dětmi

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Královéhradecký kraj » Kuks – národní kulturní památka – výlet s dětmi

Jít  ráno po svatbě a v pekelném vedru na Kuks teda moc dobrý nápad nebyl, ale když už jedeme okolo… Spali jsme pár hodin včetně našich  dcer.

KUKS

Turisté , kteří si pro dnešek Kuks vybrali, nás sice předbíhají, ale jsme rádi, že vůbec odlepíme nohy od země a pomalu se blížíme ke Kuksu. Nebyli jsme tady mnoho let a tak první panoramatický výhled nás opět dojme a krev nám začíná pulsovat v těle. Je to, jak jinak,  „nádhera“ !! Procházíme kolem celého Kuksu, chvílemi posedáváme v jakémkoli stínu, ale musím říci, že nelitujeme , že jsme toto krásné místo navštívili. Kuks , který bojuje o zapsání do UNESCO by si zasloužil pár větších finančních injekcí , které jsou  potřeba na jeho další rekonstrukce a záchranu…

KUKS

Tento unikátní barokní komplex byl postaven díky majiteli panství Kuks Františku Antonínovi Šporkovi.  Lázně postavené v roce 1694 patřily ve své době k těm nejvýstavnějším lázním v Čechách.

Už během Šporkova života upadal význam lázní a po jeho smrti, kdy dědicové neměli o lázně zájem , bylo jejich postupné chátrání neodvrtané. Lázní se dotkly i živelné pohromy jako povodně, požáry i válečné dění.K lázním postupně přibývaly  další stavby – roku 1702 divadlo a závodiště, r. 1704 lázeňský dům s domy pro hosty.            1707-1716 – špitální kostel a hospital Milosrdných bratří se zahradou ( projekt podle italského architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho). Hospitál  původně sloužil pro vojenské vysloužilce , nyní je ve správě Národního památkového ústavu. 1720-1724 nový lázeňský dům a Dům filosofů s knihovnou.

Kuks leží v údolí řeky Labe nedaleko Jaroměře. Z původních staveb se zachovalo kaskádové schodiště , hostinec U Zlatého slunce Hospital s kostelem Nejsvětější Trojice  s obrazy Petra Brandla, krypta , kde je hrobka Šporkovy rodiny a dřevěný krucifix od Matyáše Brauna  (1726).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před hospitálem je galerie Braunových  barokních soch  z let 1715-1718 : na jedné straně 12 ctností na druhé 12 neřestí. Další sochy od tohoto sochařského velikána jsou umístěny v barokní zahradě.

 

KUKS

Vinohrad  „ NAD ZÁMKEM“  

na ploše 0,42 ha jsou vysazeny staré burgundské odrůdy révy vinné, které do našich zemí nechal přivést již Karel IV. Spolu s nimi je vysazeno i 700 keřů tradiční a téměř již zapomenuté odrůdy našich předků Tramín bílý , přezdívaný Brunet. Opukové podloží se čtyřiceticentimetrovou vrstvou spraše s příhodným mikroklimatem kukského „ Krásného oudolí“ dává předpoklady pro vznik kvalitních hroznů. Kvalita je navíc umocněna použitým pěstebním tzv .tvarem „ na hlavu „, který je sice pracný a dává nižší výnosy , ovšem s hrozny daleko výraznějšími a minerálnějšími…

KUKS

Goliáš – původním názvem „ Herkomannus“ byla vytesána roku 1720 M.B. Braunem. Mimo atributy držela v ruce říšské jablko s nápisem „IURE ERUI“- (Právem jsem dobyl). Tento nápis se čte zpředu a pozpátku stejně. Měl naznačit , že právní spory je možno vésti a vybráti nejenom rovnou a správnou cestou, ale i cestou opačnou, útokem a lstí.

Podle nařízení nejvyššího úřadu ve Vídni bylo v roce 1729 ze sochy odstraněno vše, co uráželo právníky. Socha byla přetesána v současného Goliáše, jemuž naproti byla postavena socha Davida s prakem. Lstí a důvtipem i malý může přemoci velkého.

 Hostinec „U ZLATÉHO SLUNCE“ – budova byla postavena v roce 1699 jako součást budovaných lázní .  Jako jeden z prvních kamenných budov sloužila lázeňským hostům blízkých F.A.Šporkovi. Roku 1874 věnoval M.S. Špork budovu ke zřízení měšťanské školy, do které chodilo 150 dětí z Kuksu. Provoz školy byl ukončen až v roce 1997. Od roku 2003 slouží budova jako hostinec.

KUKS
BETLÉM – další Braunovy sochy a reliéfy  jsou rozmístěny v lese u vsi Žíreč

Otvírací doba:

Leden, Únor, Březen – objekt uzavřen

Duben –                              9-17 soboty, neděle, svátky

Květen, červen –            9-17 denně mimo pondělí

Červenec, srpen             9-17 denně

Září                                     9-17 denně mimo pondělí

Říjen                                   9-17 soboty, neděle, svátky

Listopad, prosinec         objekt uzavřen

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *