• Menu
  • Menu

Loreta

Svatá chýše – LORETA

Malebnou zástavbu Loretánského náměstí dotváří hodnotný komplex  barokních budov. Dominantou je pak Svatá chýše. Loretánská kaple z let 1626 – 31. Na věži vstupního křídla je hodinová věž s proslululou zvonkohrou, která je neodmyslitelně s Loretou spojena.

Loreta
Loreta

Loretánská zvonohra

Loretánská zvonohra – zprovozněna byla na konci 17. století  a Loretě ji věnoval malostranský bohatý obchodník Eberhand z Glauchova. a ve své době by v našich zemích velkou pozoruhodností. Zvonky byly před umístěním na věž posvěceny. Každý zvonek m ěl svého kmotra. Ti byli povolání z řad vysoké šlechty. Jedním z kmotů byl dokonce sám Císař Leopold I.Všech třicet signovaných zvonků vyrobil  v letech 1683-91 amsterodamský městský zvonař  a dělolijec Claude Fremy. Pražský hodinář Petr Neumann potom v průběhu několika měsíců zvonohru sestavil a napojil na hodinový stroj věže v průčelí – vytvořil zde mechanismus na principu kovového válce s kolíky pro nastavení různých melodií (tzv. „pantomúsos“). Zároveň lze zvonky ovládat pomocí klaviatury o rozsahu 2 a 1/2 oktávy, na niž se dodnes hrají o církevních svátcích různé skladby. Pražská zvonkohra tak patří k technicky velmi vyspělým mechanismům, podobné hry se dochovaly např. v Amsterodamu, Delftu, Bruggách a Berlíně. Ladění zvonků je intonačně relativně čisté a umožňuje užívat zvonkohru jako svébytný hudební nástroj. 28. září 1695, na svátek sv. Václava se loretánské zvonky rozezněly nad pražskými střechami poprvé. Výjimečnost zvonohry pražské Lorety spočívá především v její autenticitě – jde o jeden z posledních dochovaných barokních nástrojů v Evropě, jejichž mechanismus nebyl nijak modernizován. Věřte, že hudební zážitek je zcela jiný, když stojíte uvnitř Lorety, než venku na náměstí – zvonohra byla navržena tak, aby hrála loretánským poutníkům shromážděným na nádvoří u Santa Casy. /převzato s www.loreta.czLoreta se každou hodinu rozezpívá mariánskou písní zvonkohry, v době sváteční místní varhaníci hrají na klaviatuře zvonkohry celé duchovní skladby duchovní hudby.

Loreta- zvonohra
Loreta- zvonohra

Loretánská kaple – Santa Casy

Loretánská kaple – „Santa Casy“ – sem se dostanete, když projdete hlavní  budovou. Kaple je kopií nazaretského „svatého domku“. Je to místo, kde došlo k zázraku Vtělení, místo, které je uctíváno v italském Loretu. Kaple stojí volně v nádvoří , obklopena patrovým ambitem s nárožními kaplemi. Za loretánskou kaplí se nachází poutní kostel Narození páně.

Pražské slunce

Klenotnice – zde je vystavena podstatná část Loretánského pokladu, který patří mezi nejcennější v republice. Z těch nejvýznamnějších  je to Diamantová monstrace z  6.222 diamantů. , zvaná Pražské slunce.Loreta se nachází před Černínským palácem na Loretánském náměstí. Nedaleo stojí kostel P. Marie Andělské.

O Loretu i poutníky pečují řeholníci Řádu menších bratří kapucínů.

Loreta
Loreta

OTEVÍRACÍ DOBA

Zimní období (od 1. 11. do 31. 3.):

DENNĚ  9:30 – 12:15  13:00 – 16:00

Letní období (od 1. 4. do 31. 10.):

DENNĚ  9:00 – 12:15  13:00 – 17:00

 Můj táta neměl zvonohru rád

Můj tatínek neměl unikátní zvonkhru na Loretě rád. V 50. letech byl jako politický vězeň, francouzský legionář  a emigrant, uvězněn nedaleko odsud v Domečku /Hradčanský domeček/.

Vyprávěl nám, že opakované zvonění mu v uších znělo ještě mnoho let. Táta už nežije a já musím říci, že mi ho Loreta tak nějak krásně  připomněla .

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *