• Menu
  • Menu

Divoká Šárka

Grand Canyon Prahy – Divoká Šárka

Šárecké údolí – člověka napadá, že název tohoto údolí je odvozen od jména Šárka ze známé pověsti O Ctiradovi a  Šárce . Pravda je však trochu jiná. Údolí bylo kdysi setmělým (šerým) dolem  a tak odvození od slova šerý by mohlo být. Je ještě jedna varianta a to , že jméno vzniklo v předslovanské době. Mohutné slovanské hradiště stávalo v místech Kozákovy skály.

Divoká Šárka
Divoká Šárka

Soutěskou , tvořenou  Šestákovou a Kozákovou skálou,  přijdete do úchvatného Šáreckého údolí. Soutěska s přilehlým okolím se jmenuje Džbán. Vodní nádrž , která se v tomto prostoru nachází je pojmenována stejněDžbán.

Údolí Divoká Šárka  je rozděleno na dvě části. První část zvaná Potok  – vinoucím se  údolím soutěsky a navozující pocit , že procházíte kaňonem s bublající a zurčící vodou, kde se na několika místech potok zařezává do kolmých skal. Touto opravdu  romantickou cestou dojdete až k bazénu s pramenitou vodou u Dívčího skoku , v letních měsících cíl mnoha návštěvníků i turistů nejenom z Prahy. Zde můžete navštívit jednu z mála fungujících restaurací s příjemným posezením pod vzrostlými stromy.

Celé údolí a okolí skýtá několik tras pro výšlapy a výhledy jak na kaňon , tak i na okolí s některými zajímavými panoramaty. Návštěva tohoto přírodního  zajímavého útvaru a jeho přilehlých částí má své kouzlo v každém ročním období. První, ne ještě jarní Slunce, kdy jsme Šárku navštívili, nás překvapilo množstvím nadšených návštěvníků a obdivovatelů této přírodní a unikátní scenérie.

Přírodní rezervace Divoká Šárka

V území se nachází přírodní rezervace Divoká Šárka a přírodní památka Vizerka. Šárka je významnou archeologickou lokalitou (osídlení paleolitickým člověkem, eolitická keramika volutová, šárecké hradiště na Šestákově skále). Slovanské hradiště zaniklo na přelomu 9 a 10. století. Území je národní kulturní památkou a svým přírodníma historickým významem patří k nejvýznamnějším lokalitám svého druhu v ČR. Divoká Šárka patří mezi nejznámější a nejnavštěvovanější pražské přírodní lokality a je tradičním výletním místem pražanů. Je dostupná městskou hromadnou dopravou a je to místo vyhledávané cyklisty.

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *