• Menu
  • Menu

Mohykán, co přežil lidskou zlovůli

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Liberecký kraj » Mohykán, co přežil lidskou zlovůli

Kopec Tlustec, velkolepý vrchol se tyčí 15 km severovýchodně od města Česká Lípa. Tak pohnutý osud, kterému byl v posledních několika desítkách let vystaven tento kopec, neprožil v jeho okolí žádný jiný. Stejně jako jeho sousedé je vytvořen vulkanickou činností. Svou výškou 300 m. je v krajině značnou dominantou. A přes to…. V minulosti bylo usilováno o jeho vymazání z mapy a celkovou demolici.

Vrch je pokryt lesy, v dolních partiích sice převážně smrkové monokultury, v těch vyšších však naleznete též smíšený porost druhovou skladbou velmi blízkou přirozenému stavu. Nalézá se zde řada vzácných a chráněných rostlin i živočichů (např. lilie zlatohlávek či dymnivka bobovitá, hnízdí tu čáp černý i holub doupňák). Odborníky je za nejvýznamnější hodnotu Tlustce považován zdejší ekosystém jako celek. Jiné kopce Českého středohoří hýřící stejnou biodiverzitou jsou chráněny statusem přírodních rezervací. Toto ohodnocení však nebylo Tlustci nikdy přiděleno. A právě díky tomuto došlo k obrovské újmě na jeho hodnotě, stabilitě.

            Masa je vytvořena čedičovým tělesem, jehož hmota byla v 60. letech odhadnuta na 36 milionů kubických metrů. Tento materiál býval velice žádaným subjektem železniční dopravy na výstavbu kolejového lože. Proto v září roku 1968 tehdejší ministerstvo dopravy zřídilo na Tlustci 115 hektarů velkou dobývací lokalitu. Kopec měl být takřka celý odtěžen – místo majestátního vrcholu ve výšce 591 m.n.m. mělo dojít na jeho snížení o 200 metrů.

Přípravy na „zbourání“ vrchu začaly již během 70. let, těžba samotná byla zahájena až později a dokonce ilegálně. Čedičový lom zprivatizovala firma Beron, která každým rokem z kopce vytěžila dalších 200 000 kubických metrů. Firma se s lidmi z kraje mnohokrát soudila o ukončení těžby. Místní, zvyklí na dominantu kraje a milující lesy na svazích, se bránili proti vymazání Tlustce z mapy, proti odtěžení. Spor pokračoval roky a roky. Až se náhle vyřešil sám. Firma zkrachovala a tím přenechala volnou ruku přírodě. Od této doby však uplynulo mnoho let, kdy se bojovalo o přežití vrchu a zachování krajinného rázu. Mnoho firem žádalo o povolení k těžbě. Mnohé jej dostaly a stávaly se tak součástí vleklých soudních sporů s ochránci přírody. Důležité však je, že dominanta stále stojí a její historie je čitelná v krajině.  Kopec si prošel roky válek o jeho existenci. Vyvázl s mnoha četnými šrámy na těle, jeho tvář se změnila k nepoznání, ale zůstal a zůstane na dále. Návštěvníci však mohou této historii i poděkovat. Vzniklo zde mnoho zajímavých postindustriálních zákoutí, které symbolizují boj člověka s přírodou. Je zde čitelný příběh lidského snažení o ovládnutí okolní krajiny. V jedné etapě tvrdá lidská ruka zasáhla, ovládla živel a zasadila do jeho pléna mosty, železnice, velké důlní zařízení. O několik let později jsou již rezivé konstrukce popnuté  rostlinami, stromy si razí cestu za světlem

Celou tuto, pro člověka milujícího přírodu, srdceryvnou historií vrchol prošel s ošklivými šrámy na těle i na své duši. Každému, kdo jej poznal, byť jen z fotografií, není jasné, proč tak unikátní a krásná přírodní dominanta musela být zničena a zdeformována do podoby zcela odlišné původního zjevu. Čedičový lom, jenž ukousl z dalekého okolí viditelnou část kopce, je dosud otevřenou ránou překrásného Českolipska.

Ekologická kauza, která se ještě loni zdála být šťastně uzavřená, opět chystá otevřít. A tak jediným výsledkem ekologických snah je založení 92 ha velkého regionálního biocentra na svahu vrcholu dále je pod ochranou územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) Přes tyto aspekty se ovšem stále výrazněji uvažuje o znovuobnovení těžby……

chráněné druhy rostlin
Katka

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *