• Menu
  • Menu

Neratov – kostel Panny Marie Nanebevzaté

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Královéhradecký kraj » Neratov – kostel Panny Marie Nanebevzaté

Poutní místo Neratov

Známé poutní místo je zde od 60. let 17.století, kdy rokytnický farář nechal podle svého snu vyřezat milostnou sošku Panny Marie, která byla 15.srpna 1661 přenesena z Rokytnice do Neratova. V letech 1723-33 byl vystaven nový kostel Panny Marie Nanebevzatí, dle plánů G. B. Alliprandiho. Orientace kostela je netradičně severojižní. 10.května 1945 kostel, po zásahu střelou pancéřové pěsti Rudé armád,  vyhořel. Interiér byl uchráněn silnými cihlovými klenbami. Snaha obyvatel o záchranu kostela byla marná, v roce 1957 se klenby propadly a v roce 1973 byl na trosky kostela vydán demoliční výměr. Štěstím bylo , že na demolici nebyly finanční prostředky a v roce 1992 byl kostel zapsán do Státního seznamu památek.

Kostel NaneKostel Nanebevzetí Marie Neratovbevzetí Marie Neratov

 

Monumentální stavba je dlouhá 48 m, výška je 20m. Kostel je postaven tak, aby  na  Boží hod vánoční v pravé poledne   dopadaly sluneční paprsky přímo na svatostánek.

Historické poutní místo a příhraniční obec Neratov se nachází v chráněné krajinné oblasti Orlické hory mezi Orlickým Záhořím a Bartošovicemi.

Kostel Nanebevzetí Marie Neratov

Kostel, který dostal druhou šanci

Úžasné místo, které nemá obdoby. Tak nějak se většinou o kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Neratově hovoří. Nejde o žádné přehánění a pravdivost těchto slov mohou potvrdit všichni ti, kteří toto místo navštívili.

Ostatně celý Neratov je již od druhé poloviny 17. století významným poutním místem. Tehdy na tom měla svou zásluhu milostná soška Panny Marie a pramen, který u kostela vyvěrá. Původní kostel přestal stačit zvyšujícímu se počtu poutníků a tak byl v letech 1723 – 1733 na kopci vystavěn nový barokní chrám.  Základní kámen položil majitel panství Johann Karl z Nostitz-Rhieneck 14. srpna 1723. Vysvěcení proběhlo na svatého Bartoloměje 24. srpna 1733.

Architekt díla je neznámý. Odborníci ho nejčastěji připisují kruhu kolem Giovanni Battisty Alliprandiho. Mohl jím však být i první stavitel kostela, Carl Antoni Reina. Ten se zabil při pádu z lešení a chrám dostavil Jakub Ondřej Carow.

 V roce 1945 kostel vyhořel po zásahu střelou Rudé armády. O 10 let později měli lidé z okolí snahu obnovit alespoň kostelní střechu, na opravu se ale nezískalo dostatek financí. Za komunismu bylo rozhodnuto o jeho demolici, z které sešlo díky tomu, že peníze určené na zbourání kostela byly použity  na převoz rokokového schodiště.

Kostel Nanebevzetí Marie Neratov

Kostel se v roce 1992 podařilo zapsat na seznam kulturních památek. Od té doby se usilovně pracuje na jeho obnově. Ještě před tím se 15. srpna 1990 uspořádala první pouť na svátek Nanebevzetí Panny Marie a obnovila se tak zapomenutá poutní tradice.

V roce 2003 bylo obnoveno průčelí, věže a hodiny, o rok později proběhla sanace vnitřního zdiva a oprava fary. Svou pověstnou skleněnou střechu dostal v roce 2007, roku 2008 byly obnoveny střešní římsy. Poté se opravila dlažba, kúr
a dostalo se na opravu vstupního schodiště.

Od roku 2013 je kostel postupně vybavován novými prvky liturgického vybavení. V roce 2018 došlo k další rekonstrukci průčelí kostela, kterému byl vrácen původní barokní vzhled. Snaha o navrácení rokokového schodiště byla soudně zmařena a muselo se vybudovat schodiště nové. Na věže se vrátily barokní báně a ve věžích se opět rozezněly zvony. Vše vytvořené podle původního návrhu.

Kostel je otevřený stále a všem, nikdy se nezavírá. Protože, jak říká pan farář Josef Suchár: ,,Na co kostely, které jsou zavřené.“

Na obnově kostela se podílí Sdružení Neratov, z. s. společně s Římskokatolickou farností Neratov. Podpořte naše snažení, ať můžeme toto místo dál rozvíjet. 

Kostel Nanebevzetí Marie Neratov

 

 

 

 

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *