• Menu
  • Menu

O Asii

Profilový obrázek

Kolébka starých civilizací Babylonie, Asýrie, Číny , Persie,  Mezopotámie a Indie , Arábie. Na tomto kontinentě povstaly hlavní náboženské směry , které lidstvo zná : Hinduismus, buddhismus, judaismus, křesťanství i islám. Tento obrovský kontinent, který v dávné minulosti byl obdařen obrovskými pásy lesů , džunglí a  divokou panenskou přírodou , kde proces civilizace  v některých oblastech  narušil ekologickou rovnováhu, kdy některá asijská přelidněná a špinavá  města  čelí velkým  existenčním a ekologickým procesům a každodenní boj o přežití v těchto městech  znamená další zasahování do ekosystému přilehlých  oblastí s velkým kácením lesů a zúrodňování půdy. S tím úzce souvisí i velká expanze cizokrajných  vzácných dřevin na světové trhy a další úbytek zelených porostů z povrchu zemského.

Asie – největší a nejlidnatější ze všech světadílů, země nazývaná starým světadílem , světadíl opředený legendami  , mystikou i neuvěřitelnými příběhy..

Asie je světadílem v kterém najdeme nejmohutnější horskou soustavu Himaláj s nejvyšší horou světa  Everestem. (8 846m). Na kontinentě najdeme  i nejníže položené místo na světě – Mrtvé moře. Světadíl  se  svými 60% zabydlenosti patří mezi nejlidnatější kontinenty světa .  Na jejím povrchu najdete oblasti , kde mráz  láme rekordy, oblasti pouští , kde dychtíte po poháru křišťálové vody, a oblasti pekelných sopek (nejvyšší činná sopka na světě Ključevskaja 4750 m – Kamčatka) a vulkánů., nejhlubší  jezero a kryptodeprese světa Bajkal, největší ostrov světa Bornea (Kalimantan) a největší poloostrov /Arabský/, největší jezero světa – Kaspické moře. Dalšími světovými rekordy jsou nejlidnatější stát – Čína a nejrozlehlejší  stát Rusko.

Asijským světadílem protékají obrovské veletoky – Chang Jiang – nejdelší čínský veletok 5500 km, ruské řeky OB a Irtyš (5400km) Žlutá řeka (4845 km), z dalších pak Mekong, Amur, Jenisej…

Hranice mezi Evropou a Asií  není zřejmá a tak výklady kudy prochází se různí. Nejzazší body asijské pevniny  jsou :

  • Východ : Děžňovův mys
  • Západ: Mys  Baba  v Turecku
  • Jih : Mys Buru na Malajském poloostrově
  • Sever: Čuljuskinův mys, poloostrov Tajmyr Rusko

Asie je  nejhustěji osídlený světadíl , tvoří součást kontinentu Eurasie (Eurafrasie), umístěná na východní a severní polokouli.

Asie z hlediska turistického nabízí nepřehlednou škálu zajímavostí, památek, krásné přírody, velehor , moří , pouští , báječného jídla  a skvělých lidí.

HISTORIE : historicky se dají dějiny Asie rozdělit na několik oblastí : dějiny číny, dějiny Japonska, dějiny Indie, Persie a Blízkého východu.

Nejstarší civilizace , které vzniky ve 4. století na území Asie /Mezopotámie/- SUMER,Asýrie, Babylónská říše, Chetitská říše, Féničané , Izraelské a Judské království. Dobytím Babylónu r. 539.př.n.l. perským vládcem Kýrosem II vznikla Perská říše , která fungovala do r. 331 př.n.l, kdy dobyl Persii  Alexandr Makedonský . Po vyhnání Řeků Parthy ovládli pobřeží středozemního moře Římská a následovně Byzantská říše.

Po r. 610 vyhlásil prorok Mohamed , když vystoupil v Mekce nové náboženství (muslimské monoteistické) – ISLÁM. Islám byl rozšířen ve velké míře po celém blízkém východě. Po smrti proroka Mohameda  se muslimové rozdělili na sunnity a šííty, i tak vznikl Abbásovský chalífát.

  •  ROZLOHA : 44 410 000 km2
  • POČET OBYVATEL: 3 800 000 000 /60% světové populace/
  • PODNEBÍ : v Asii jsou všechny podnebné pásy
  • ASIE . rozdělení na   SEVERNÍ ASIE, STŘEDNÍ ASIE, VÝCHODNÍ ASIE, JIHOVÝCHDNÍ ASIE, JIŽNÍ ASIE, JIHOZÁPADNÍ ASIE
Profilový obrázek
admin

člen vývojářského týmu webu kamsevydat.cz

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *