• Menu
  • Menu

OLDŘICHŮV DUB

Památný strom – Oldřichův dub 

 Jeden z nejznámějších stromů v Čechách. Pověst praví, že v místech, kde dub stojí, došlo k setkání knížete Oldřicha a selky Boženy, která se stala kněžnou. Zprávu o tomto setkání  je napsána v Kosmově kronice z počátku 12. století. Ve verších o něm vypráví v rýmované kronice Dalimil a v 16. století o něm píše Václav Hájek z Libočan, který uvádí, že k tomuto setkání došlo v Peruci. Podle data narození jejich syna Břetislava  k setkání došlo v době bojů Oldřicha s bratry o knížecí stolec pravděpodobně v r. 1004.

1000 let  starý strom

Dub má výšku 30 m, obvod kmene je v prsní výši 750 cm a v patě stromu 970 cm. Významný srom je chráněný státem jako památný strom.  Není dovoleno jeho poškozování a rušení v přirozeném vývoji. Ochranné pásmo stromu je vymezeno obvodem koruny. Asi 20 m od Oldřichova dubu stával kdysi na pravém břehu potoka Boženin dub, který zde již dnes nespatříme.

Oldřichův dub Peruc
Oldřichův dub Peruc

Požár stromu

Dub dvakrát (v r. 1993 a 1995) překonal  požár. Po posledním požáru bylo nutné provést redukci větví a vazbu koruny – ipatření proti rozlomení koruny. Oldřichův dub je krásným pamětníkem starých časů – pomozte  jej zachovat pro budoucí generace. Dub roste v severní části obce Perucpod zámkem nad potůčkem a vydatným pramenem.

Dub v umění

Dub zahrnuli do svého díla například Miroslav Horníček, František Nepil z výtvarníků pak František ženíšek, a Adolf Liesbscher

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *