• Menu
  • Menu

Kočičí skály

Ze stolové hory v  Ostaši a nabaženi ranních vyhlídek do kraje , posilněni dobrou krmí,  pokračujeme dál směrem na malé skalní město nesoucí název Kočičí skály , které  jsou oproti vrcholu Ostaše asi o 80 metrů níže. Cílem jsou Kočičí skály též nazývané Dolní labyrint nebo Dolní bludiště .  První zastávka je u sestupu ke  Sluji Českých bratří. Výběr tentokrát u mě vyhraje  jemně hřejivé Sluníčko a zůstávám na skalní vyhlídce, Honza postupuje asi o 200 m níže po zelené značce , do úzké , 30 m dlouhé sluje. Zde podle pověsti pronásledování evangelíci konali tajné bohoslužby , které se zde konali po bitvě na Bílé Hoře před odchodem Českých bratří do ciziny. Najdete zde vytesaný kalich  s letopočtem 1627.  Dle historiků  však zde může jít o mystifikaci a je možné, že se jedná o výtvor fantazie nadšenců při rozvoji turistiky . Cesta nebyla úplně jednoduchá a  Honza ač cestou tam prošel bez problémů , zpět už to tak jednoduché nebylo a při vyšším výstupu ho zachránil stativ , který posloužil jako podpěrnou hůl a schůdek dohromady.

Kočičí skály

Pokračujeme po vrchu dále směrem ke Kočičím skalám. Po několika malých vyhlídkách do kraje se pomalu začínáme proplétat sklaními útvary , úzkými sedlinami  a puklinami a mít o pár více kil navíc , tak nevím zda bychom některé úseky prolezli. Držíme se značky, je dost lehké zde jinak zabloudit. Poslední překážkou je asi zavalené údolíčko, kde prolézáme úzkou skalní štěrbinou a to není nic pro klaustrofobika. Kamenné schůdky nás dovedou k obrovské useknuté hlavě. Má oči, ústa , nos a je obrovská ze skalníního masívu. Pak už spatříme čnějící  doběla zabarvené  Kočičí skalisko. Zde ještě je možné projít do velmi úzkého skalního otvoru.

Kočičí skály

Kočičí skály jsou přírodní památkou. Celý komplex je pojmenován po divokých kočkách , které tu ještě v 18. století žily. Ochrana je zaměřená na reliéf s geomorfologicky významnými útvary, vyvinutém na kvádrových pískovcích svrchní křídy a na další specifické rostlinné i živočišné druhy v této oblasti.

Modernizaci turistických cest provedlo v letech 2009 – 2010 občanské sdružení Julinka z Police nad Metují.

Kočičí skály – Sluj Českých bratří

Ostaš se nachází nedaleko Žďáru nad Metují v okrese Náchod.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *