• Menu
  • Menu

OTOVICE

Fotbalová brána u kostela  sv.  Barbory  a 14 svatých pomocníků .

Římskokatolický kostel sv. Barbory patří do Broumovské skupiny barokních kostelů .Na místě původní  dřevěné kaple byl postaven kostel sv Barbory. Z dochovaných účtů  je zřejmé, že stavba kostela podle návrhu Kryštofa Dientzenhofera byla zahájena roku 1725. Dokončena byla o dva roky později. Interiéry kostela byla dokončeny v ltech 1748-1750. Kostel má tvar oválného půdorysu se sedmi vsazenými půlkruhovými kaplemi, včetně kněžiště. Nad vchodem do kostela je umístěna pamětní deska s monogramem opata Otomara Zinkeho s letopočtem 1726 – je to rok , kdy byl kostel vysvěcen. V současnosti tvoří zařízení kostela pouze oltářní architektura. Nejcennější památkou je pak asi oltář v jižní kapli, který byl oltářem hlavním. Různé reliéfy a plastiky patřící  do 18. stol. Společně s cennějším mobiliářem jsou uloženy v depozitářích. Deskový obraz  Ukřižování z 15. století , patřící mezi jedinečné památky svého druhu,  je uložen v expozici Muzea Broumovska. Obraz byl součástí otovického kostela. Kostel sv. Barbory se nachází uprostřed vsi, původně stál izolovaně v otevřeném prostoru obklopen hřbitovem. Raritou je, že na kostel navazuje fotbalové hřiště a tak je asi také jedinou fotbalovou bránou v Evropě, která stojí hned u kostela.Kostel patří mezi kulturní památky České republiky.

kostel sv. Barbory Otovice
kostel sv. Barbory Otovice

Pilíř s reliéfem 14  svatých pomocníků. Pilíř, ke kterému vedou kamenné schody, je vysoký 4 metry,  a je obklopen kovovým zábradlím. Na rozích stojí sochy světců.

14 svatých pomocníků v nouzi je v církvi uctíváno společně . Skupina vznikla v Porýní v době výskytu moru ve 14 .století. Pilíř pochází od broumovského sochaře Johanna Watzeka . Výroba začala na objednávku vdovy Genovefy  po otvovickém sedláku.

14 svatých pomocníků Otovice
14 svatých pomocníků Otovice

Chátrající památku několika posledních desetiletí se podařilo zachránit a roku 28.9.2019 požehnal opravené památce farář Martin Lanži.

Mezi 14 svatých pomocníků patří :  sv. Barbora – vzývána proti horečce a náhlé smrti, sv. Kryštof – proti moru a nebezpečí na cestách, sv. Vít – proti epilepsii, bleskům a na ochranu domácích zvířat. sv. Cyriak (Kyriak) – proti pokušení, také v hodině smrti,¨sv. Jiljí – proti moru, pro dobrou zpověď, patron invalidů, žebráků a kovářů, sv. Akátius (Achatius), , sv. Blažej – proti nemocem krku a pro ochranu domácích zvířat, sv. Kateřina Alexandrijská – proti náhlé smrti, sv. Diviš (Dionýsius) – proti bolestem hlavy, sv. Erasmus – proti zažívacím nemocem, sv. Eustach – proti rodinným neshodám, sv. Jiří – patron skautů, pro zdraví domácích zvířat, sv. Markéta Antiochijská – pro ochranu po dobu porodu, pro ochranu před démony, sv. Pantaleon (Panteleimon) –vzýván proti rakovině a tuberkulóze, patron lékařů

Pilíř s reliéfem 14  svatých pomocníků OTOVICE
Pilíř s reliéfem 14 svatých pomocníků OTOVICE

Otovice leží v Broumovském výběžku na řece Stěnavě. Obec se táhne 4 km od Broumova až na hranice s Polskem, kde je přechod.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *