• Menu
  • Menu

Platan javorolistý na Karlově náměstí

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Praha - hlavní město » Platan javorolistý na Karlově náměstí

Památný strom

Karlovo náměstí vzniklo při zakládání Nového města pražského králem Karlem IV. V roce 1348. Bylo v té době největším náměstím v Evropě a sloužilo několik století jako tržiště s dobytkem. Počátkem 19.- století se objevují snahy rozlehlý blátivý prostor rozparcelovat. Byl to purkrabí Karel Chtek, kdo se zasloužil o zachování náměstí v jeho celistvosti a o první výsadby stromů. V roce 1870 vypracoval Bedřich Wunscher plán veřejného městského parku na celé ploše. Jeho návrh byl realizován a dokončen v roce 1876. Již v roce 1884 předložil ředitel pražských zahrad František Thomayer několik alternativ nové úpravy parku, k jejíž realizaci došlo v letech 1884 a 1885.

Karlovo náměstí

Platan javorolistý – Platanus x acerofolia

Zdejší platan byl vysazen zřejmě v „předthomayerovském“ období. Není významný jen stářím, ale také pro svůj nezvyklý vzhled a rozložení větví. To, že platan můžeme ještě v dnešní době obdivovat, je zásluhou RNDr. Boženy Gregorové, CS.c. Pod jejím vedením byla vytvořena v roce 1975 speciální vývojová skupina pracovníků při podniku Sady, lesy a zahradnictví, která se zabývala zkoušením a ověřováním různých technologií, které prodlužují život stromu. Platan byl jednou z prvních dřevin, které byly těmito v té době novými metodami ošetřeny.¨

Platan javorolistý Karlovo náměstí

Záchrana stromu

Ještě na začátku osmdesátých let minulého století byly jeho větve svázány železnými obručemi a kosterní větve byly spojeny kovovými pruty, které byly zarostlé až do dřeva. V roce 1985 bylo přikročeno k záchranné  „rekonstrukci“. Nefunkční a strom poškozující vázání bylo sejmuto a byl proveden zdravotní řez, při kterém byly odstraněny odumřelé větve. Pozornost byla věnována i velké otevřené kmenové dutině, která byla vyčištěna a natřena penetračním prostředkem. Mohutná spodní větev vytvářející zajímavý habitus byla u země podložena, aby se zabránilo jejímu zlomení.

Platan javorolistý Karlovo náměstí

Arboristika, tedy péče o dřeviny, je už dnes na vysoké úrovni a při odborné péči se postupuje v souladu s nejnovějšími poznatky a zkušenostmi přírodě blízkého ošetřování starých stromů v Praze.

Platan je nyní působivý, skoro až výtvarný objekt a je jedním z nejznámějších památných stromů v Praze. V parku můžeme nalézt i spoustu dalších a zajímavých dřevin. Karlovo náměstí bylo 6. Března 1998 prohlášeno za kulturní památku, protože je významným doklade vývoje zahrad a parků a patří k charakteristickým projevům zahradní tvorby druhé poloviny 19. století.

Platan javorolistý Karlovo náměstí

V Praze  je nyní vyhlášeno 190 památných stromů. Šedesát procent zaujímají duby, následují lípy a jasany.

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *