• Menu
  • Menu

Poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Jihočeský kraj » Poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově

Sepekov na Milevsku .

 Do této osady jsme spíše zabloudili než , že by to   byl náš cíl. Obec leží na levém břehu Milevského potoka vzdálená 5 km od Milevska. Ze silnice je nemožné nespatřit úžasnou dominantu nesoucí stopy K. I. Dientzenhofera – kostel Jména Panny Marie .  Zvědavost a touha spatřit  tuto stavbu byla větší než pospíchat na další cestu. A jak se říká líná huba , holé neštěstí , zeptali jsme se chlapíka na zahradě, zda je možné se do kostela jít podívat. Jo, tamhle zazvoňte u paní Kofroňové. No a tak slovo dalo slovo, a paní Kofroňová,  ač po úraze a o berlích, nám udělala milou a poučnou prohlídku Sepekovského království./Prohlídku poutního kostela j možná , kontaktujte paní Annu Kofroňovou : Sepekov 294, telefon 382 581 422/.

Poutní kostel  Jména Panny Marie v Sepekově
Poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově

Základní kostel chrámu byl položen roku 1730. O jeho stavbě rozhodl strahovský opat Marian Herman. Dokončení chrámu je datováno do roku 1733 , kdy sem byl slavnostně přemístěn Milostný obraz Panny Marie Sepekovské a na druhý den byl kostel vysvěcen ku cti Jména Panny Marie světícím Biskupem Janem Rudolfem za přítomnosti hraběte Šporka.

Oválná stavba ve slohu vrcholného baroka je doplněná ambity se čtyřmi bránami v osách a rozích pak jsou čtyři kaple zasvěcené sv. Linhartovi, sv. Augustinovi, sv. Norbertovia sv. Janu Nepomuckému,  zaklenuté kopulemi a lucernami. Kopule s lucernou  zakleňuje i jednolodní kostel s kterým je spojen pravoúhlý presbytář se sakristi ía souměrně s ním v ose je vysunutá chrámová předsíň s věží. Sochy Immaculaty – Panny Marie , sv . Jakuba a sv. Vavřince jsou umístěny ve výklencích.

Celý interiér kostela je kompletně dochován v barokním stylu. Jeho některé části jsou z benediktinského kláštera sv. Jiří na Pražském Hradě a z kostela sv. Benedikta na Starém městě pražském.

Paní Maria Sepekovská – vyobrazení Panny Marie Assumpty, která je většinou umístěna ve zlaté Aureole, ve světelně prstencové koróně, obkružujíce její tělo. Pana Marie má pod nohama srp měsíce, který má často tvář hada nebo ďábla. Vysvětlení je, že Panna Marie triumfuje nad temnotami dědičného hříchu svým panenstvím a je zobrazována s triumfální korunou z dvanácti hvězd a s atributem křídel nebo je vynášena do nebe pomocí andělů. Sepekovská Maria drží v rukou malého Ježíška.

Panna Maria Sepekovská
Panna Maria Sepekovská

Sepekov – patří k nejstarším osadám na severu jižních Čech.  Nalezeny zde byly zbytky osídlení již z doby bronzové. Ve 13. století byl Sepekov v Majetku Vítkovů, osudy úspěšně se rozvíjejícího městečka pak mají po smrti Přemysla Otakara II. i během husitských válek spíše charakter  zástavní za nesplacené dluhy …

Roku 1530 kupují Švamberkové Sepekov a připojují jej k milevskému panství. Po državě Hodějovských z Hodějova , kdy jim byl majetek zkonfiskován, přechází  r. 1622 Sepekov do správy  Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově, kde je součástí majetku až do roku 1848 , kdy bylo zrušeno poddanství.

Každou první a druhou zářijovou neděli se tu konají tradiční Mariánské poutě.

Poutní kostel  Jména Panny Marie v Sepekově
Poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *