• Menu
  • Menu

Zámek ČESKÝ KRUMLOV

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Jihočeský kraj » Zámek ČESKÝ KRUMLOV

Státní hrad a zámek Český Krumlov

Výraznou dominantou města je rozsáhlý areál hradu a zámku, ne jehož vzhledu se podílela gotika, renesance a baroko. Původní gotický hrad ze 13. – 15. století přebudovali Rožmberkové ve 2. ol. 16. století na honosnou renesanční residenci, důstojné sídlo nejmocnějšího šlechtického rodu v Čechách. K dalším významným přestavbám došlo v letech 1683-87 za Jana Kristiána z Eggenberku a v 18. stol. Za Josefa Adama ze Schwarzenberku, kdy vyrostla mj. zimní jízdárna, novou podobu získal letohrádek Bellarie v zahradě a bylo vybudováno zámecké divadlo, se zámkem propojené novým zděným mostem Na Plášti .

Státní hrad a zámek český Krumlov
Státní hrad a zámek Český Krumlov

Nejstarší částí je Dolní hrad neboli Hrádek z doby před polovinou 13. století s mohutnou válcovitou věží , v renesanci upravenou, doplněnou vyhlídkovým ochozem a vysokou helmicí. Západně od něj vyrostl v 1. polovině 14. století Horní hrad, rozšířený pozdně goticky kolem r. 140. Mezi nimi je dolní zámecké nádvoří s kašnou, budovou rožmberského purkrabství, renesančními konírnami, barokní mincovnou a gotickou , renesančně upravenou schodišťovou věží Máselnicí. Zděný most přes příkop odtud vede do Horního hradu, jehož budovy, postupně výškově sjednocené (takže působí dojem jednoho celku) a vyzdobené malbami na fasádách, obklopují dvě menší nádvoří. Ze zadního je přístup k mostu Na Plášti, divadlu a parku. Ve směru od Latránu navazuje rozsáhlé předhradí kolem 1. nádvoří, tvořící hospodářské zázemí, s Červenou branou, solnicí, konírnami, starým purkrabstvím, pivovarem, kovárnou, starou a novou lékárnou aj..

Zámecká zahrada

 V zámecké zahradě , přecházející v anglický park, je na terasovité plošině kaskádová fontána s plastikami a letohrádek Bellarie, proti němu pak známá letní scéna – jediné divadlo v přírodě s otáčivým hledištěm na světě, o jehož další existenci na tomto místě vedou odborníci spory./z knihy : Velká turistická encyklopedie, Jihočeský kraj,Petr Davida Vladimír soukup /

Monumentální komplex hradu a zámku Český Krumlov je situován na protáhlém vysokém skalním ostrohu, který z jihu obtéká řeka Vltava a na severní straně potok Polečnice. Hrad a zámek se hrdě tyčí nad drobnou renesanční a barokní měšťanskou architekturou přilehlého města. Město s velebně působícím kostelem svatého Víta spolu s komplexem hradu a zámku tvoří jedinečnou dominantu celého okolí. Jako drahocenná perla je město Český Krumlov uloženo v kotlině obehnané masívem Blanského lesa na severu a zvlněným terénem šumavského předhůří na jihu a západě. Areál zámku je jedním z nejrozsáhlejších ve střední Evropě. Zahrnuje čtyřicet budov a palácových stavení soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří a sedm hektarů zámecké zahrady. Z půdorysné dispozice zámku  je patrná jeho rozloha a rozmístění jednotlivých nádvoří a objektů.

Státní hrad a zámek český Krumlov
Státní hrad a zámek Český Krumlov

Název hradu Krumlov pocházel z latinského castrum Crumnau či staroněmeckého Crumbenowe. Charakterizuje přírodní konfiguraci terénu – krumben ouwe, tedy místo na křivé louce nebo na nivě. Nejstarší zmínku o krumlovském hradu zřejmě učinil rakouský rytíř minnesänger Ulrich z Lichtensteina ve své básni „Der Frauendienst“, která se datuje do doby mezi léty 1240-1242.První písemná forma názvu Chrumbenowe se nachází na listině rakouského a štýrského vévody Otakara z roku 1253. Tehdy už byl Krumlov sídlem Vítka z Krumlova, člena významného šlechtického rodu Vítkovců. Přízvisko „Český“ bylo ve spojení s Krumlovem užíváno od poloviny 15. století. /stránky www. Český Krumlov/.

medvědi na zámku Český Krumlov
medvědi na zámku Český Krumlov

Medvědi

V současné době se chovají v příkopu čtyři medvědi, starší Vok a Kateřina a jejich medvíďata Daxi a Hubert, o které pečuje medvědář Jan Černý. V dnešní době medvědi nežijí v ideálních podmínkách. Správa státního hradu a zámku Český Krumlov ve spolupráci s Nadací barokního divadla usilují o rekonstrukci medvědária a zlepšení životních podmínek medvědů. V současné době je zpracovávána studie rekonstrukce mědvědária na zámku Český Krumlov. Její realizace však bude velice náročnou záležitostí, a proto správa hradu a zámku bude  vděčná za každou pomoc při řešení tohoto problému. Přes všechny potíže je medvědům věnována maximální pozornost, zejména osobou medvědáře Jana Černého, který je iniciátorem pravidelných medvědích oslav na zámku v Českém Krumlově, pořádaných při příležitosti jejich narozenin a vánočních svátků. Tyto medvědí oslavy se již mnoho let těší velkému zájmu široké veřejnosti a sdělovacích prostředků.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


komentář