• Menu
  • Menu

Praha – Staré Střešovice

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Praha - hlavní město » Praha – Staré Střešovice

Nejstarší pražské osady

Procházkou se dostáváme do čtvrti  Staré Střešovice. Klidná pražskou čtvrť s romantickými zákoutími najdeme na severním úbočí střešovického kopce. Střešovice patří k nejstarším osadám na území Prahy. Pod názvem Třasovice/Třesovice, Třešovice/ se objevují v zakládací listině /falzu/ Břevnovského kláštera v r. 993. Vznikly na na území, které bylo nepřetržitě osídleno od 3. tisíciletí př.n.l. – na táhlém návrší bylo obětiště slovanskému bohu války Třasovi (Trjasovi). V r. 1143 dostal vesnici Strahovský klášter a s menšími přestávkami ji držel až do roku 1848.Až do konce 18. Století byl Střešovice rozptýlenou osadou. Roku 1922 byly Střešovice připojeny k Praze. V r. 1936 byla zřízena pokusná trolejbusová linka od vozovny na Hanspaulku, do Honí Šárky ke kostelu sv. Matěje.

Staré Střešovice

Postupně byl dokončen areál nemocnice. V 80. letech 20. století stály Staré Střešovice na pokraji zániku – celý komplex měl být srovnán se zemí a měla zde vzniknout diplomatická čtvrť zemí Jižní Ameriky. Zbourán byl vyhlášený hostinec U Zvoničky a řada dalších domů – demolice byly zastaveny po r. 1989. Zbytek domů byl v roce 2003 vyhlášen jako městská památková zóna, o rok později se stejné ochrany dočkaly i Malé Střešovice. Mezi tím vzniklo řada novostaveb, které nerespektovaly historickou zástavbu.

Staré Střešovice

Kostel  Sv. Norberta

O stavbě kostela bylo rozhodnuto ke konci 19. století.  Stavbu inicioval opat strahovského premonstrátského kláštera Zikmund Antonín Starý. Kostel byl zasvěcen sv. Norbertovi z Xanten (+1134), zakladateli premonstrátského řádu. Projekt kostela vypracoval architekt F. Rožánek a to v novorománském slohu v podobě dvojitého kříže. Svatostánek byl vysvěcen 12. července 1891.

kostel sv . Norberta

Věž kostela je čtyřhranná, zdobená obloučkovým vlyzem a lizénami, zakončena trojúhelníkovými štíty a osmibokou helmicovitou střechou s hrotem a makovicí. Pod štíty jsou  jsou trojdílná novorománská sdružená okénka. Výstup do věže je po kamenných schodech , od úrovně kruchty po dřevěném schodišti. Původní dva zvony byly rekvírovány již v 1. světové válce. Od roku 2001 je zde zavěšen zvon z roku 1611, který sem byl  přemístěn z kostela sv. Jiří v Aldašíně. O pět let později přibyl ještě zvon Felix odlitý v Pasově. Kostel sv. Norberta má rovněž na hřebenu střechy klasickou sanktusníkovou věžičku. Tam je zavěšen zvon z roku 1891, tedy z doby otevření kostela.

kostel sv . Norberta

V roce 2021 to bude 130 let od vzniku kostela. Toto výročí je zároveň v roce jubilea 900 let od založení premonstrátského řádu (1121-2021).

 

Dana Dajdulka

Více jak 15 let se pro mě stalo cestování drogou. Za tu dobu jsem mimo Evropu navštívila USA, Nový Zéland, Thajsko, Kambodžu, Velikonoční Ostrovy... poslední roky se mou láskou stala Jižní Amerika. Každá další cesta je pro mne nejenom výzvou, ale také uskutečněnými sny poznat místa , které tak dobře znám z knih a cestopisů.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.