• Menu
  • Menu

Přírodní rezervace Kulivá hora

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Středočeský kraj » Přírodní rezervace Kulivá hora

Kulivá hora

Nad údolím Švarcary  se  vypínají vysoké skalní ostrohy se  skalními trávníky, suťovými javořinami a šipákovou lesostepí. Rezervace je významnou lokalitou vzácných druhů rostlin (hlaváč šedavý, řebříček panonský, chrpa chlumní, rozrazil časný a další) a bezobratlých živočichů. Nejvýznamnějším obojživelníkem v této oblasti je mlok skvrnitý, vyskytuje se zde užovka hladká i obojková.  Vzácné jsou i některé druhy teplomilných hub listnatých lesů (mochomůrka císařská, hřib Fechtnerův a další).  Hnízdí zde výr velký a žije zde několik druhů netopýrů.

Přírodní rezervace Kulivá hora
Přírodní rezervace Kulivá hora

Přírodní rezervace Kulivá hora

Přírodní rezervace Kulivá hora byla vyhlášena v roce 1972. Rezervace v 267- 358 m.n.m na rozloze 22,2 ha. Jméno rezervace získala podle kóty Kulivá hora /ta je odtud vzdálená více jak kilometr). Skalní výchozy jsou tvořeny devonskými vápenci, které vznikly na dně prvohorního moře před cca 400 miliony let. V malém lomu na západním okraji území se nachází významné naleziště zkamenělin tentakulitů. Z těchto tajemných živočichů se zachovaly pouze drobné schránky. Není známo nic o jejich uspořádání jejich  těl ano o jejich způsobu života.

Přírodní rezervace Kulivá hora
Přírodní rezervace Kulivá hora

Višeň křovitá

Velmi vzácný a ohrožený keřík skalních trávníků.

Kulivá hora (11)

Vyhlídka Kulivá hora se nachází na východním okraji Třebotova.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *