• Menu
  • Menu

Unikátní barokní kaple v Čelině 

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Středočeský kraj » Unikátní barokní kaple v Čelině 

Čelina – kaple sv. Jana Nepomuckého a zámek

Za unikátní Santiniho kaplí jsme se vydali do obce Čelina. Obec dříve také nazývána Čelín, Čelyň. Nynější  úřední název Čelina je z roku 1924. První, písemně doložené zmínky o obci, jsou z roku 1336. V době vlády Jana Lucemburského  čelinský manský statek patřil ke královskému hradu Kamýk.  Statek byl až do zrušení poddanství roku 1848 označován jako „ korunní statek lenní, příslušný ke královskému hradu Karlštejnu“.  Čelina je ves ve Středočeském kraji asi 7 km od Nového Knína.

Dejmkovský a karhanovský dvůr

Prvním písemně doloženým majitelem manství v Čelině je Přibík z Čeliny / r. 1934/. Roku 1414 je uváděn jako majitel Matěj Čelina z Čeliny, který toto léno prodal v roce 1416 Janovi z Lečic. Dalším majitelem byl Lukáš z Lečic; ten statek roku 1473 prodal Kubíkovi z Podhoře. Další majitelé : 1497 Jindřich ze Zhudovic, Laurin ze Sulklhauzu, Jan, rychtář z Křivičné, Kateřina, vdova po Petru Čoubkovi, Jan Dejmek z Těptína a Lhoty Sejcké; od té doby se manství nazývá „dejmkovské“. V Čelině byl další manský dvůr nazývaný „ karhanovský“, podle majitele Tůmy Karhana.

Zámek

Obě manství koupila Kateřima Scholastica z Heinu a došlo ke sloučení v jeden manský statek. Statek má pak další majitele. V době, kdy vlastnili Čelinu rychtáři Machtové z Lovenmachtu (1726-1786), byl na místě původní zemanské tvrze ze 14. století postaven menší zámek.

zámek Čelina
zámek Čelina

Barokní kaple sv. Jana Nepomuvckého

V roce 1727 také byla v Čelině podle plánů věhlasného architekta Santiniho postavena kaple sv. Jana Nepomuckého. Kaple byla postavena bez povolení pražské arcibiskupské konzistoře. Kaple byla legalizována až v roce 1735 papežem Klementem XII. Za pozornost stojí celkové architektonické řešení kaple. Uvnitř kaple najdeme šestnáctiúhelník, vnější obvod kaple pak tvoří osmicípou hvězdu – díky takovému uspořádání patří kaple k nejpozoruhodnějším barokním stavbám v Čechách. V původních nikách kaple stálo sedm terakotových soch českých patronů- sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop, sv. Vít, sv. Zikmund, sv. Norbert. Nad oltářem visel obraz sv. Jana Nepomuckého, znázorňující světce jako poutníka do Staré Boleslavi. Celý mobiliář je v současnosti uložen v depozitáři Státního památkového ústavu pro střední Čechy. Po rozsáhlé rekonstrukci v letech 1998-1999 byla kaplička 16. května 1999 slavnostně vysvěcena pražským světícím biskupem P. Václavem Malým. V kapli se konají dvakrát do roka mše: pouťová a vánoční.

kaple sv. Jana Nepomuckého Čelina
kaple sv. Jana Nepomuckého Čelina

Záhada kaple

Malou záhadou je osoba světce, kterému měla být kaple zasvěcena. Machr ve své žádosti z 24. září 1727 říká, že na svém statku v  Čelině postavil k větší slávě Boží a cti sv. Jana Nepomuckého kapli, je zvláštní proto, že konizace Johánka z Pomuku (mučeného a později utopeného 20.3.1393 ve Vltavě) se konala až r. 1729, tj. o dva roky později. Nejasností je i symbolika půdorysu, neboť složitý a výrazný vnější půdorys kaple ve tvaru osmicípé hvězdy poukazuje na záměr zasvětit kapli Narození Krista, popř. Zjevení Páně. Avšak atributem sv. Jana Nepomuckého je hvězda šestiboké sakristie s oratoří v patře na východní straně kaple.

kaple sv. Jana Nepomuckého Čelina
kaple sv. Jana Nepomuckého Čelina

Další historie panství

Roku 1820 získává od královny Karoliny Augusty Běvorské čelinský lenní statek Jan svobodný pan z Kutsherů c.k. guberniální rada, vysloužilý c.k. zemský podkomoří.

V roce 1893 je majitelem statku Gustav Adámek, jeho syn Jaroslav pak zde hospodařá až do druhé světové války. Po roce 1948 byla uvalena na velkostatek komunistická národní správa a byl tady zřízen státní statek. Jaroslav Adámek byl odsouzena zbaven veškerého majetku . Jeho žena roku 1953 „dobrovolně“ darovala svou polovinu státu.Po roce 1989 zažádali potomci původních majitelů o navrácení celého zámeckého areálu, včetně kaple a zemědělského dvora s pozemky. Restitice byla přiznána v roce 1992. Kaple sv. Jana Nepomuckého a další objekty včetně zámeckého parku, byly v havarijním stavu. V roce 1994 byla na zámku opravena šindelová střecha.

Nadační fond pro záchranu čelinského památkově chráněného areálu vznikl 1. května 1997. K náročné rekonstrukci kaple došlo v letech 1998-1999. Klasicistní zámek včetně fasády byl opraven v roce 2000 . Opraven byl i šafářský domek.V budoucnu bude ještě opraven zámecký rybníček a do kaple bude navrácen původní mobiliář.

v zámeckém parku
v zámeckém parku

Zámecký park

Park vzkvétal do počátku 2. světové války. Od roku 1948 postrádal jakoukoliv péči. Jediným pozitivním zásahem tohoto období byla jednorázová brigáda hnutí Brontosaurus. V rekonstrukci byl  zámecký park v letech 2004-2005.

Zámek není přístupný veřejnosti, kaple a park příležitostně.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *