• Menu
  • Menu

Raná

Přírodní rezervace Raná

Raná  se vypíná na jihozápadním okraji Českého středohoří. Je tvořený olivnickým nefelinitem. Vrch je  vysoký 457 m. V bezlesém jihozápadní části masivu se nachází národní přírodní rezervace  – Přírodní rezervace Raná. Plocha rezervace je necelých 11 ha , vyhlášená byla roku 1951.

Raná
Raná

Kavylová step na Ranské hoře

Na svazích Ranské hory vyrůstá velmi vzácná tráva ovsíř stepní, který je pozůstatkem doby ledové. V ČR se nachází pouze v Českém středohoří a na Pálavě. Teplé  a slunečné skalní stráně vyhovují i katránu tatarskému / (Crambe tataria) je až 1 m vysoká rostlina /. Rozmnožuje se tak, že suchý vítr odnáší suché lodyhy se semeny do okolí.  Místo je i ráj pro motýly a brouky. Najdete tady saranče skalní, stepníka rudého, z motýlů pak okáče skalního nebo soumračníka žlutoskvrného. Můžete zde narazit i na sysla obecného, z ptáků je možné spatřit lidušku úhorní, strnada zahradního, bělořita šedého… Z Rané pochází jeden z mála exemplářů českého orla stepního. Z pavouků se na Rané zabydlel endemický pavouk skálovka česká. Celé cenné území je udržováno pastvou hospodářskými zvířaty, odstraňováním náletových dřevin a křovin. Pro zachování zdejší přírody , kde se nachází vzácná flora i fauna , je rezervace přístupná veřejnosti pouze  po turistické stezce po její hranici. Hranice území je vyznačena dvěma červenými pruhy na stromech či sloupcích. Horní pruh je namalováný po celém obvodu, dolní pak ve výseči, která není součástí rezervace.

Raná
Raná

Paragliding a letecké modelářství

Kopec je tradičním centrem sportovního létání s vybaveným areálem. Ráná patří mezi první centra závěsného létání. Létání zde začalo již v rovce 1932 díky členům studentského spolku Německé techniky v Praze Akafleig Prag.V roce 1934 se zde konaly 1. národní závody plachtařů . Padly zde i nové rekordy – jeden z  pilotů přistál po 25 km v Chomutově. Plachtařská škola zde byla otevřena v roce 1936. Konají se tady různé akce leteckého modelářství.

Raná
Raná

Vrch Raná se vypíná na jz. Českého středohoří ,  obec Raná leží na úpatí vrcholu  asi 7km od Loun.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *