• Menu
  • Menu

Rybník Mordýřka

Rybník Mordýřka  o výměře cca  4 ha se nachází  poblíž Prahy mezi obcemi Psáry a Libeř,  v údolí Záhořanského potoka a lesního komplexu na jihu. V místě, kde se nad rybníkem zvedá silnice k lesnatému výběžku, je zákaz vjezdu. Po cestě se dostanete až do  chatové oblasti s hospodou a občerstvením. Odtud se k rybníku dá dojít od parkoviště lesíkem. Na druhé straně, kde vede cyklostezka, je rybník na hrázi upraven.

rybník Mordýřka

Cyklostezka Psáry–Libeř–Libeň začíná v obci Libeř u mostu přes Záhořanský potok a vede podél něho kolem fotbalového hřiště a požární nádrže. Dále pokračuje po stávajících přístupových komunikacích převážně k chatovým osadám podél tohoto potoka až k rybníku Mordýřka. Podél rybníka jsou situována odpočinková místa, jsou tu lavičky. Cyklostezka se zde rozděluje  , je možné jet směrem k chatové osadě Mordýřka severně od obce Libeř a východním směrem k obci Psáry.  Na rybníce se dá  rybařit a v zimě bruslit.

rybník Mordýřka

Někdejší samota a myslivna „Mordýřka“ vznikla v první polovici 19.století, její jméno, poloha a archeologické nálezy však naznačují, že šlo kdysi o osadu na cestě, spojující Libeř se Psáry (a později se Zlatníky) a Prahou. Kromě ostatků germánského vojáka zde bylo objeveno mnoho jam s žulovými kameny uvnitř, určených pravděpodobně na hmoždění čili drcení zlatonosné žíloviny.

rybník Mordýřka

Historické jádro obce Libeř   je situováno okolo památkově chráněného mostu přes Zahořanský potok.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *