• Menu
  • Menu

Rybníky u Rudolce

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Vysočina » Rybníky u Rudolce

Přírodní park Bohdalsko

Je leden 2016, venku fičí ledový vichr. Míříme z Vysočiny do Prahy. U Rudolce nám mávají na pozdrav měděné trsy trav. Ledová tříšť zamrzajících rybníků i prosvítající trávy připravují neobvyklou scenérii.

Rybníky jsou významné z hlediska výskytu vegetace letněných rybníků. Na jejich dnech se mimo silně ohrožené puchýřky útlé, objevují i další významné rostliny. Např. bahnička vejčitá /Eleocharis ovata, blatněnka vodní /Limosella aquatica, úpor trojmužný /Elatine triandra/ a peprný /Elatine hydropiper/.

Rybníky u Rudolce
Rybníky u Rudolce

Rašelinné biotopy

Rašelinné biotopy v okolí rybníků představují další význačný typ vegetace na této lokalitě s dalšími  cennými druhy  rostlin. Jedná se např. o nachově kvetoucí prstnatec májový /Dactylorhiza majalis/, vachtu trojlistou /Menyanthes trifoliata/, mochnu bahenní /Potentilla palustris/, starček potoční  /Tephroseris crispa/, kozlík dvoudommý /Valeriana dioica/ a další.

Přírodní památka a chráněné území Rybníky u Rudolce

Za účelem ochrany nejcennějších a nejzranitelnějších ploch byla na území této evropsky významné lokality vyhlášena v roce 2015 stejnojmenná přírodní památka. Chráněné území je rovněž součástí Přírodního parku Bohdalovského. Evropsky významná lokalita Rybníky u Rudolce tvoří rybníky: Pařezný, Olšinský a Dolní Křivý společně s přiléhajícími porosty mělkého údolí na soutoku dvou potoků. Lokalita je vzdálená od obce Rudolec asi 1 km a je v nadmořské výšce 585 – 604 m.

Rybníky u Rudolce
Rybníky u Rudolce

Ohrožené druhy rostlin a živočichů

Vzácný je výskyt jerdnoho z nejmenších lipnicovitých  trav  puchýřky útlé /Coleanthus subtilis/  na této lokalitě. Druh zde tvoří početnou populaci na obnažených rybničních dnech. Dále je to další z ohrožených druhů, kuňka obecná (Bombina bombina), také pro své zbravení břicha nazývaná kuňka ohnivá. V území se vyskytují kromě kuňky obecné i blatnice skvrnitá /Pelobates fuscus/, ropucha zelená /Bufo viridis/ a obecná /B.bufo/, rosnička zelená /Hyla arborea/, skokan hnědý /Rana temporaria/, čolek obecný /Lissotriton vulgaris/ a další.

Kuňka obecn
Kuňka obecná, foto Petr Korelus

Z bezobratlých živočichů obývá fragment rašelinných luk na břehu Pařezného rybníka menší populace mravence rašelinného /Formica picea/ a ohrožený střevlík Scheidlerův /Carabus scheidleri/.

Rudolec

Obec Rudolec se nachází  v okrese Žďár nad Sázavou, 8 km od Polné, poprvé písemně zmiňovaná v r. 1369. Nachází se na moravské straně historické zemské hranice Čech a Moravy.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.