• Menu
  • Menu

Stará Hostivař

Toulky Prahou

Po delší době se probouzíme do krásného dne a zimní sluníčko vyloženě láká k procházce. Raději než předvánoční šílení v centru volím oblast, která se rozkládá na březích potoka Botič. Navštívím jednu z nejstarších vesnic v Praze, Starou Hostivař.

Koukalův statek

První zmínky o existenci Hostivaře pochází již z roku 1068, z Kosmovy kroniky. Roku 1922 byla obec připojena k Velké Praze. Kolem bývalé návsi, dnes Hostivařského náměstí bývalo velmi živo. Stálo tady několik statků a mlýnů, ve kterých žilo mnoho početných rodin. Jedním z nejvýznamnějších zdejších rodáků je Antonín Švehla, bývalý předseda vlády Československé republiky. Díky neuváženým demolicím a výstavbě panelových sídlišť v 70. letech 20.století dnes můžeme obdivovat ve Staré Hostivaři jen objekty, postavené v 18. a 19. století jako nejchudší část obce. Z původních velkých statků zůstal do dnešních dnů jen Koukalův statek, dnes Selský dvůr, statek Černých, Švehlův a Dvořákův statek a Dolejší mlýn. Všechny tyto stavby najdeme poblíž ulice K Horkám, kde staví i autobusy MHD.

Švehlův statek

Kostel Stětí sv. Jana Křititele

Centrem Staré Hostivaře můžeme považovat kostel Stětí sv. Jana Křtitele s farou v ulici Selská. Kostelík pochází z poloviny 13. století. V jeho interiéru bylo nedávno zrestaurováno několik cenných nástěnných maleb, které nemají v Čechách obdobu. Bohužel mimo konání bohoslužeb není kostel veřejnosti přístupný. Procházím křivolakými uličkami v okolí. Nalézám několik domácích dílniček šikovných místních řemeslníků, na občerstvení se stavím v Putyce Na Kačabce, původním hostinci v domě z roku 1837 a odtud přicházím k Toulcově dvoru.

Kostel Stětí sv.Jana Křtitel

Toulcův dvůr

Toulcův dvůr slouží jako centrum ekologické výchovy hlavního města Prahy. Na ploše několika hektarů se nalézá řada přírodních zajímavostí, které jsou již v Praze výjímkou a vzácností. Uvidíme tady mokřady, lužní les, ekozahradu a hospodářský dvůr s původními domácími zvířaty. Součástí dvora je i bioobchůdek, knihovna, ekojídelna a informační centrum. Toulcův dvůr je volně přístupný každý den, kromě akcí, zde pořádaných Zájmovým sdružením Toulcův dvůr.

Toulcův dvůr

I přes to relativně málo co zde zůstalo, stojí Stará Hostivař za navštívení. Roku 1993 byla vyhlášena vesnickou památkovou zónou.

Martin Pišín

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.