• Menu
  • Menu

Štěchovice – Kostel svatého Jana Nepomuckého

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Středočeský kraj » Štěchovice – Kostel svatého Jana Nepomuckého

Ojedinělý,  architektonicky zajímavě řešený kostel sv.Jana Nepomuckého , patrona ,loďařů  , Svatojánských proudů, mlynářů, šífařů a zpovědníků . Kostel se nachází na mírném kopečku ve Štěchovicích. 

Kostel svatého Jana Nepomuckého Štěchovice

Matěj Rada ,  obchodník s dřívím , ve své závěti (1853 zemřel) odkázal jmění na zakoupení pozemku a vybudování kostela farou a hřbitovem .

Kostel je tvořen  bazilikálním trojlodím. Na západním konci jižní boční lodi je věž , kde jsou pověšeny zvony. Z hlediska architektury má kostel prvky románské s prvky strohé geometrické secese. Na stěnách kostela , na vstupním portálu , na členění štítu, na ostění oken  je použit tesaný pískovec. Kamenické práce provedl kameník Josef Chudoba , autory sochařských částí jsou Vojtěch Sucharda a Čeněk Vosmík. Stavbu provedla řezbářská dílna Václava Mráze.

Kostel je postaven dle projektu architekta Kamila Hilberta, který byl též navrhovatelem dostavby Svatovítské katedrály  Stavba byla dokončena v prosinci 1913, kdy byly na kostel zavěšeny čtyři zvony. Za první a druhé světové války byla zvony odejmuty a na věži zůstal pouze malý umíráček, který byl r. 1978 doplněn druhým,  novým zvonem zasvěceným Panně Marii. Původní nainstalované zvony byly zvon Panny Marie, sv. Matěje, sv.Jana z Nepomuku a umíráček. Kostel byl vysvěcen 23. října 1915.

V roce 1944  byl v kostele zaveden elektrický proud.

Kostel svatého Jana Nepomuckého Štěchovice

Budova fary leží jižně od chrámu a je propojena se zahradou. Fara je architektonicky a stavebně navázána na architekturu kostela. Součástí realizace kostela a fary bylo vybudování malého hřbitova , obehnaného hřbitovní zdí s geometrickou výsadbou stromů, kde převažují lípy.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *