• Menu
  • Menu

Středočeský kraj – Na výletě s Lindou 2

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Středočeský kraj » Středočeský kraj – Na výletě s Lindou 2

památky UNESCO, Sedlec a Kutná Hora

Sedlec a Kutná Hora, UNESCO

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele – Sedlec

Vzácná a unikátní památka UNESCO – katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory – je konventním chrámem bývalého nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách (zal. 1142). Spolu se světoznámou sedleckou Kostnicí tvoří tento chrám ucelený komplex nejstarší části Kutné Hory. Architektem první etapy obnovy byl Pavel Ignác Bayer z Jihlavy, který provedl statické zajištění a přisuzuje se mu i koncepce pětilodního uspořádání chrámu.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Nástupcem Bayerovým se stal geniální Jan Blažej SANTINI – Aichel (*1677 +1723), který realizoval na sedleckém chrámu své ideje barokní gotiky. Jeho dílem je originální řešení hlavního průčelí s předsíní a celková jedinečná úprava chrámového vnitřku s mimořádně působivou klenbou hlavní lodi, presbytáře a ramen příčné lodi (transeptu). Santini do stavby také vetkl světově unikátní stavební prvky – samonosnou klenbu zvanou česká placka a samonosné točité schodiště.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Chrám svaté Barbory

Chrám svaté Barbory je mohutný gotický kostel, který je zasvěcen patronce všech horníků. Vzhled je určitě nezaměnitelný – má tři stanové střechy, devět svazků opěrných pilířů se soustavou symetricky vyvážených fiál. Historie tohoto chrámu je spojena s dlouhodobým zápasem ambiciózních měšťanů Kutné Hory o duchovní samosprávu s nedalekým Sedleckým klášterem.

Chrám sv. Barbory

Kaple Božího těla

Stojí v těsné blízkosti chrámu sv. Barbory a je s ním úzce spojena už od počátku své historie. Byla založena jako tzv. karner, dvoupodlažní hřbitovní kaple s kostnicí, pravděpodobně ještě před zahájením stavby sousedního chrámu. Spodní prostor sloužil k pietnímu ukládání kostí, horní podlaží mělo být využíváno jako kaple pro bohoslužby za zemřelé. Není ovšem jisté, zda bylo horní patro této stavby vůbec dokončeno, s postupující výstavbou chrámu sv. Barbory zřejmě ztratilo svůj význam.

Spolu s kaplí byl založen hřbitov, který se rozkládal patrně na místě dnešní jezuitské koleje. V době, kdy v Kutné Hoře působili jezuité, jim kaple sloužila jako oratoř. Po zrušení řádu v roce 1773 začala kaple střídat soukromé majitele a také své využití, sloužila například jako skladiště krupaře Josefa Snížka nebo později jako varhanářská dílna. Kaple těmito provozy přirozeně trpěla, od poloviny 20. století pak nebyla využívána vůbec a postupně chátrala, až se v 90. letech 20. století dostala na seznam sta nejohroženějších památek na světě. Díky spojenému úsilí města a ministerstva kultury proběhla v letech 1997 – 2000 náročná rekonstrukce, která kapli zachránila. V bezprostřední blízkosti nádherného chrámu sv. Barbory tedy dodnes stojí navenek skromná stavba, která ukrývá jednu z mála celistvě dochovaných vrcholně gotických prostor v naší zemi.

Kaple Božího těla

Kutná Hora

Už musíme vyjet domů, tak jen rychlá procházka po Kutné Hoře, zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Díky těžbě stříbra šlo ve středověku o jedno z nejvýznamnějších českých královských měst. Kašnu v letech 1493–1495 pravděpodobně postavil mistr Briccius Gauske (dříve byl za stavitele kašny považován Matěj Rejsek). Jedná se o bohatě zdobený kamenný dvanáctiboký hranol ve stylu pozdní gotiky. Původně měla dle starých popisů atikové zábradlí a vysokou šestibokou střechu a zřejmě ji zdobilo i několik soch na konzolách. Stavitel vystihl vztah obyvatel k vzácné vodě, které ve středověku do města musela být přiváděna několik kilometrů dlouhým dřevěným potrubím. Kašna sloužila jako rezervoár pitné vody až do roku 1890.

Kutná Hora – kašna

 

 

Dana Dajdulka

Více jak 15 let se pro mě stalo cestování drogou. Za tu dobu jsem mimo Evropu navštívila USA, Nový Zéland, Thajsko, Kambodžu, Velikonoční Ostrovy... poslední roky se mou láskou stala Jižní Amerika. Každá další cesta je pro mne nejenom výzvou, ale také uskutečněnými sny poznat místa , které tak dobře znám z knih a cestopisů.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.