• Menu
  • Menu

Svatý Kámen – až se kameny rozestoupí, bude konec světa.

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Jihočeský kraj » Svatý Kámen – až se kameny rozestoupí, bude konec světa.

Svatý Kámen – poutní místo.

Při toulkách jihočeskou krajinou jsme narazili na nenápadný kostelíček. Zarazil nás nezvyklý název  „Svatý kámen“. Většina kostelů je v poslední době nepřístupná. Velké mříže, někdy ještě doplněny pletivem, symbolizují současnou  velkou odtažitost církve. Podívat se v dnešní době do kostela je  záležitostí náhody.

Svatý kámen byl pro nás doslova šokem. Vstoupili jsme do otevřeného   živého  prostoru. Do kaple, která obestavěla obrovský vedví puklý  kámen. Kaple byla plná vzkazů , obrázků Panny Marie , plná psaných přání a modliteb.  Ocitli jsme se úplně v jiné  době . Mystika místa byla srovnatelná s podobnými místy , které jsme znali z Asie. Modlitba byla přítomná a víra v plápolajících svíčkách živá.

Legenda:  Zedník z Rychnova nad Malší , Šimon Stepinger v roce 1634 porazil  nedaleko posvátného kamene strom na topení. Když doma tímto dřívím topil vzňal se na jeho tříleté dceři , která se neopatrně přiblížila k ohni, oděv a těžce ji popálil. Otec měl velké výčitky, že porazil strom na posvátném místě a vroucně se modlil k Panně Marii , aby dítě zachránila.

Modlitba byla vyslyšena, dcera se uzdravila a událost se rychle rozšířila do okolí . Místo začali hojně navštěvovat věřící a do dnes zde mnoho lidí prosí Pannu Marii o pomoc.

Historie poutního místa sahá až do první poloviny 16.století. Snad už okolo roku 1500 se na tomto místě zjevila Panna Marie obklopená nebeskou září v doprovodu prozpěvujících andělů. Ti podle pověsti rozpůlili velký kámen na dvě části. Kameny se od sebe neustále vzdalují a až bude prostor mezi nimi tak velký, že jím projede vůz ze senem, nastane konec světa.

Historie: Poutní místo se nachází na mírném návrší asi 1,5 km od Rychnova nad Malší  nedaleko Rakouských hranic a přechodu Dolní Dvořiště. Založily ho českokrumlovské klarisky, kterým patřilo toto území. Abatyše Kristina Pöperlová zbudovala roku 1653 jednoduchou kapli nad posvátným balvanem, jež však brzy přestala svojí velikostí vyhovovat návalu zbožných poutníků. Klarisky proto brzy přikročily ke stavbě velkého poutního kostela, zasvěceného Panně Marii Sněžné. Na financování stavebních prací se podílela i kněžna Anna Marie Braniborská z Eggenberku. Stavba kostela se protáhla až do první poloviny 18. století, kdy bylo dokončeno západní průčelí s věží. Současně s budováním kostela byla zahájena i výstavba malého kláštera, přiléhajícího k východní straně chrámu. Klášter sestával ze tří ramen ambitu a prosté obytné jednopatrové budovy s celami. Kaple nad pramenem byla zřízena v roce 1709. V roce 1949 došlo k uzavření poutního místa a k jeho potupné devastaci jednotkami Pohraniční stráže. Mobiliář byl zcela zničen a v 70. letech se zlikvidovaly budovy kláštera. Teprve po roce 1989 se přikročilo za podpory Rakouska a Německa k rozsáhlé rekonstrukci poutního kostela a kaplí, završené slavnostním vysvěcením všech objektů v roce 1993.

Jan Schlitz

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *