• Menu
  • Menu

Zámek Blatná

Vodní zámek Blatná

Zamračenou oblohu vystřídalo slunce a nebe s mraky vytvořilo krásné kulisy pro návštěvu romantického zámku Blatná, který  je jedním z nejzachovalejší vodních  zámků v České republice. Na přesně časově určenou prohlídku zámku nám zbyl čas, který jsme využili k návštěvě výstavy panenek, která se koná do konce léta na blatenském zámku. Prošli jsme i část zámeckého parku. Blatenský zámek stojí na malém ostrůvku uprostřed zámeckého rybníku. Do zámku přejdete po kamenném mostě, který v roce 1809 nahradil již „zastaralý“ dřevěný padací most.

zámek Blatná
zámek Blatná

Šíleně smutná princezna 

Na krásném jihočeském zámku Blatná se natáčely některé záběry exteriérů ve známé pohádce Šíleně smutná princezna Rybník, do kterého spadl Neckář v roli prince po hlášce „Neradit, všechno vím, všechno znám!“  nebo  nádvoří, kde stála nosítka a kde se konala-nekonala poprava hospodského. Zámek Blatná je vyhledávaným místem  pro filmaře. mimo jiné se tady natáčela  např. Bílá paní a Křišťálek meč a další…

zámek Blatná
zámek Blatná

Blatný hrad

Blatná se poprvé připomíná na listině z roku 1235. Uprostřed bažin byl postaven tzv. blatný hrad, z jehož prvopočátků se dochovala část románské kaple z 1. pol. 13. století. Koncem 14.století získali Blatnou Lvové z Rožmitálu. Mezi nejvýznamnější patřil Jaroslav Lev, který vedl v letech 1465 – 1467 propagační poselstvi české šlechty po západní Evropě. Za působení tohoto rodu byl blatenský hrad rozšířen a postupně přestavován do podoby zámku. V roce 1798 koupili zdejší panství Hildprandtové z Ottenhausenu, za nichž byly prováděny vnitřní přestavby i regotizace celého objektu. Původní lesní obora byla upravena na anglický park.

zámek Blatná
zámek Blatná

RODINA HILDPRANDTŮ – Svobodní pánové Hildprandtové z Ottenhausen

Per angusta, Ad Augusta – Přes překážky k vznešenosti – tak zní motto šlechtické rodiny, která nalezla na Blatné svůj domov. Svobodní pánové z Hildprandtu, tyrolská šlechta původně pocházející z hornorakouké obce Ottenhausen, získali šlechtictví roku 1530 od císaře Karla V. a v roce 1579 byli přijati mezi říšskou šlechtu. V roce 1629 se stali českými šlechtici a posléze byli povýšeni na svobodné pány. Jan Reinhard, se stal za Rudolfa II. císařským radou a vykonával jakousi supervizi v účtárně České koruny.

V roce 1794 získala tato rodina blatenské panství a první z Hildprandtů, kteří se zde usadili v roce 1799 byl baron Václav Karel (Wenzel Karl) Hildprandt se svojí manžekou Marií Annou McMurrough Cavanagh z Ballyane. Jeho nejstarší syn významně zvelebil blatenský zámek, dal postavit zděný most, zbudoval ovčírny, jízdárnu a v oboře zřídil anglický park a umělé jezero.

zrekonstruovaný empírový domek majitelů zámku
zrekonstruovaný empírový domek majitelů zámku

Jan Evangelista Purkyně

Vychovatelem dalšího z pokračovatelů rodu, Ferdinanda, byl známý vědec Jan Evangelista Purkyně. V roce 1845 se po Ferdinandově smrti stal pánem na blatenském panství Robert, jehož matkou a manželkou Ferdinanda byla Karolina, rozená Nostitzová. Také Robert se veřejně angažoval, stal se zemským poslancem (Landtag) a doživotním členem panské sněmovny.

pokoj J.E Purkyně
pokoj J.E Purkyně

Když v roce 1884 zemřel, stal se dědicem rodu jeho syn Ferdinad, který se oženil s Josefinou, hraběnkou Thunovou. Zasloužil se o postavení školy v Blatné a o zřízení železnice Strakonice – Blatná – Březnice, což zásadně ovlivnilo život Blatné a jejího okolí. Za první světové války byl starostou Blatné. Jeho syn Bedřich (Friedrich) “Fido” se v roce 1936 oženil s dcerou tehdejšího československého velvyslance ve Spojených státech, s Cornelií “Nellou” Veverkovou. Po komunistickém převratu byl majetek Hildprandtů zkonfiskován, a přestože dostala rodina příslib, že může na zámku doživotně pobývat, byla v roce 1952 násilně vystěhována. Podle tehdejšího rozhodnutí nesměli žít blíž než jedenáct kilometrů od Blatné. Manželé Hildprandtovi a jejich dvě dcery (čtrnáctiletá Josefína a pětiletá Jana) se usadili v Rojících; Fído pracoval v Písku v elektrárně a Nella vyučovala cizí jazyky.

Když v roce 1959 navštívil Československo etiopský císař Haile Selasie I., vyžádal si na prezidentu Novotném legální vystěhování Hildprandtů do Etiopie. Císař znal z dřívějších diplomatických jednání otce paní Cornelie dr. Ferdinanda Veverku, kterému byl také po roce 1948 zkonfiskován zámek Dolní Lukavice a který poté, co emigroval do Etiopie, upozornil panovníka na osud své dcery a její rodiny. V Addis Abebě byl Bedřichu Hildprandtovi svěřen dozor nad císařským hřebčínem a Nella pracovala jako tlumočnice u tamějšího sídla OSN. Po komunistickém převratu a pádu císaře, přesídlili Fido a Nella v roce 1975 na Baleáry, a později do Gautingu u Mnichova, kde v roce 1981 Fido zemřel.

interiéry zámku
interiéry zámku

V roce 1992 se Nella vrátila na Blatnou s dcerou Janou a jejím manželem, řeckým architektem Spyridon Germenis. Nejprve bydlela rodina v zámku, ale posléze se přestěhovala do zrekonstruovaného empírového domku v zámeckém parku, kde kdysi žil bratr manžela paní Cornelie, baron Jindřich Hildprandt, který byl významným sochařem.

Poté, co v roce 2014 zemřel nejprve Spyridon a poté Nella, vede zámek Jana Germenis-Hildprandt. Její sestra Josefína provozuje zámecký lihovar .

Část textu a další info o zámku: www.zamek-blatna.cz

zámek Blatná (30)

Otevírací doba zámku 

30. března – 31. května  So – Ne 10,00 – 16,00 hodin
1. června – 30. června     Út – Ne 10,00 – 16,00 hodin
1. července – 31. srpna    Út – Ne 10,00 – 17,00 hodin
1. září – 15.září                  Út – Ne 10,00 – 16,00 hodin
17. září – 31. října             So – Ne 10,00 – 16,00 hodin

Uzavírací den: pondělí. Polední přestávka: od 12,00 do 13,00 hodin

Zámecký park bývá přístupný denně po celý rok. U zámku je půjčovna loděk a tak za pěkného počasí můžete zažít romantickou plavbu na pramici na jezeru, které je kolem zámku.

zámecký park Blatná
zámecký park Blatná
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


komentář