• Menu
  • Menu

Zámek Jezeří – Národní kulturní památka

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Ústecký kraj » Zámek Jezeří – Národní kulturní památka

Zachráněný  poklad – zámek Jezeří

Na zámek Jezeří jsme se vrátili přesně po 10. letech.

Je 1. října a téměř letní počasí. Naší prohlídku začínáme v zámeckém parku. Park byl místem , které reprezentovalo své majitele, odehrávala se v ní značná část společenského života obyvatel i návštěvníků panského sídla. Sloužila k odpočinku a provozování nejrůznějších her.  Do dnešních dnů  se dochovala pouze spodní část, a to ve značně zanedbaném stavu. O upuštění od památkové ochrany požádaly poprvé již v roce 1978 Doly V. I. Lenina. Pod tlakem stranických orgánů na Mostecku zahájilo ministerstvo kultury v dubnu 1979 řízení směřující k likvidaci parku. Rozhodnutí bylo vydáno 27. 7. 1983, ale již dne 25. 10. 1983 bylo samotným ministerstvem zastaveno. Na nátlak SHD byla v roce 1985 zbytečně zrušena památková ochrana horní části parku. V roce 1987 se rozhodlo o záchraně zámku Jezeří, ale v parku byly dále prováděny neadekvátní zásahy. Doly znovu usilovaly o jeho likvidaci, ale po četných občanských protestech ministerstvo kultury potvrdilo dne 18. 10. 1990 památkovou ochranu parku s tím, že v budoucnu bude oporou ekologické stability celého území. Následující léta prokázala, že si torzo zámeckého parku zaslouží další ochranu i odpovědnější přístup k jeho obnově.

zámek Jezeří – park

Jezeří v květech

Zámek Jezeří za těch deset let určitě rozkvetl a to doslova. V době naší návštěvy zde právě probíhala akce s názvem Jezeří v květech. Byl to již 13. ročník zámeckého floweartu pod vedením floristky Kláry Franc Vavříkové. Zámecké prostory byly vyzdobeny květinovými instalacemi /Dream Tým/.  Jezeří v květech se před lety zrodilo z myšlenky pomoci těžce zkoušenému, zdevastovanému a v té době ještě ohroženému zámku v souvislosti s postupem těžby hnědého uhlí.

Jezeří v květech

 

Jezeří v květech

 

Jezeří v květech

Dalším bonusem k naší návštěvě bylo speciální vstupné na všechny zámecké prohlídkové okruhy.

Divadlo na zámku Jezeří

Velkým překvapením pak bylo nádherně zrekonstruované divadlo. Předmětem restaurátorských prací byla obnova původního monumentálního architektonického řešení interiéru divadelního sálu v podobě před rokem 1802, včetně doplnění chybějící části galerie a otevření zazděných průchodů v přízemí sálu. Divadelní sál, reprezentační prostor zámku, původně zvaný Hlavní či také Oválný, je dílem raně barokní přestavby objektu, která byla dokončena v roce 1712. Teprve v roce 1802, v rámci klasicistních úprav interiérů spojených do značné míry se změnou jejich funkci, byl adaptován na divadlo. Z archivních rešerši je zřejmé, že sál sloužil jako divadlo až do poloviny 20. století. V rámci obnovy byly restaurovány či odborně obnoveny všechny původní uměleckořemeslné prvky: restaurování a zhotovení replik kovaného zábradlí, vč. zlacení a zhotovení nového dubového madla, restaurování a nové zhotovení štukových prvků, ozdobných volut, maskaronů s rozvilinami a rozet s granátovými jablky, restaurátorská obnova kamenných parapetů a okenních portálů.

divadlo Jezeří

 

Sál je v ČR unikátní, prolínají se v něm  dva slohy. Spodní část je barokní a druhá část pochází z 19. století. Před zahájením oprav byla místnost v havarijním stavu a práce na ní podle kastelánky ještě nekončí. „Měla by tu být historická svítidla, která byla po obvodu, včetně centrálního lustru, který dělá to gros,“ doplnila Krejčová. Po instalaci světel a dalších drobných úpravách sálu, v němž si zahrály světově známé osobnosti své doby, například skladatel Joseph Haydn, se zámek chystá i na rekonstrukci císařských pokojů v bočních křídlech památky. V nich jsou fresky a malby z hudební tematikou. Klasicistní koncertní sál si nechal začátkem 19. století přestavět z barokního divadelního sálu František Maxmilián Lobkowicz v době, kdy sláva dramatu pomalu upadala. Lobkowicz byl mecenášem a fanouškem Ludwiga van Beethovena, ten mu dokonce věnoval tři ze svých symfonií. Třetí, Eroica Es dur, měla privátní provedení na Jezeří, kde poprvé zazněla. Zda na zámku hrál i slavný skladatel, se zatím nepotvrdilo ani stoprocentně nevyvrátilo.

divadlo Jezeří

Zámek Jezeří

Zámek Jezeří patří k nejzajímavějším památkám v České republice. Zahrnuje v sobě téměř vše, s čím se můžete setkat na ostatních zámcích, ale zároveň se od nich, díky pohnutému osudu, zcela odlišuje. Má za sebou jak velkolepou slavnou minulost s přepychem a nádherou hodnou knížecího sídla, tak období zmaru a zapomnění. V roce 1996 se stává průkopníkem neobvyklé prezentace – prezentace neopravené památky, kdy je návštěvník svědkem její postupné proměny.

zámek Jezeří

Hrad z jezera (de Lacu), jinak i Eisenberg shlížel ze svahu Krušných hor již od 14. století, postupem času byl přestavěn na renesanční a nakonec barokní zámek, jak jej známe nyní. Tuto barokní podobu mu vtiskli Lobkowiczové, pro které se Jezeří stalo jedním z nejvýznamnějších reprezentativních sídel.

Zámek Jezeří byl vyhlášen dne 1. Července 2023 Národní kulturní památkou.

zámek Jezeří

Prohlídka probíhala bez průvodců a my si to náramně užili, těším se, že se sem zase vrátíme.

zámek Jezeří

 Státní zámek Jezeří
435 43 Horní Jiřetín

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *