• Menu
  • Menu

Zámek Vilémov

Původní klášter zničen Husity

Vilémov – vznik prvotní vsi se datuje do období kolonizace ve 12. století, na osidlování se podílely řeholní řády. Malému náměstíčku dominuje budova radnice (1856-65). Můžete zde spatřit i několik domů s empírovými fasádami z 1. pol 19. stol. Roku 1469 došlo u Vilémova k historicky významné události, která se někdy označuje jako bitva u Vilémova.

Zámek Vilémov – počátky vilémovského zámku sahají do roku 1120,  kdy zde byl původně vystavěn jeden z největších benediktinských klášterů ve střední Evropě. Zakladatelem tohoto kláštera byl opat Vilém, podle něhož se nynější zámek i vesnice jmenuje Vilémov. Mniši, kteří zde tenkrát žili, byli známi tím, že se živili hlavně rybami a žábami.

V roce 1421 byl klášter zničen Husity, zůstaly pouze základy, na nichž byla roku 1578 postavena pevnost. Ta byla později přestavěna na renesanční zámek. V roce 1684 Vilémov koupil kníže Caretto Millesimo, markýz ze Svalný. Roku 1746 byl zámek rozšířen a upraven do barokního stylu. Vzhled zámku navrhl italský architekt Francesco Carreti.

Zámek Vilémov

V roce 1852 rod hrabat Carretto vymřel a majetek byl předán nejbližšímu pokrevnímu příbuznému Františku Václavu baronu Reiskému de Dubnic. Od té doby patří zámek rodu Reiských de Dubnic. Za 2. světové války byl zabrán Němci a rodina musela odejít.

Ruské jednotky na zámku

Roku 1945 zde pobývaly ruské jednotky pod vedením generála Malinovského a ještě týž rok byl majetek navrácen Reiským de Dubnic.

V roce 1948 byl zámek opět zkonfiskován, tentokrát komunistickým  režimem. A využíván mnoha způsoby. Několik desetiletí zde byla základní škola. Veškerá umělecká díla a rodinné cennosti byly odstěhovány nebo rozkradeny a v roce 1991, byl zámek vrácen do rukou rodiny Reiských z Dubnic, byly prázdné y v dezolátním stavu.

Vilémovský zámek byl kompletně zrestaurován v roce 1992-1997 . Prof Dr. Vladimírem Reiským de Dubnic, který se vrátil z emigrace v USA, v restituci dostal majetek zpět, a do své smrti v roce 2001 na zámku trvale žil. Roku 2001 byla na zámku slavnostně otevřena knihovna s  přispěním Delegace Evropské komise v ČR.

Majetek zdědily poté jeho 4 děti – Američané, žijící trvale v zahraničí.

V současné době slouží zámek jako sídlo rodinných firem, jejichž český management na majetku hospodaří. Ubytovací kapacita a konferenční sály slouží k pořádání seminářů, konferencí, studijních či pracovních pobytů, ale také koncertů, svateb a dalších společenských akcí.

Barokní kostel sv Václava

Naproti zámku stojí barokní kostel sv Václava, původně to býval klášterní kostel, který se zachoval i po husitských bojích v r.1421. Roku 1726 byl tento klášterní kostel  zbořen a na jeho místě byl postaven nynější kostel barokní. Nad hlavním oltářem je obraz sv. Václava z  okruhu P. Brandla, ve výklenku hřbitovní zdi je  zlidovělá socha sv. Václava z  18. století. Před farou pak stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

barokní kostel sv. Václava
barokní kostel sv. Václava

Svatováclavská pouť

Vilémov leží  v nejzápadnějším části kraje Vysočina, na soutoku Hostačovky a Babského potoka, 4 km od Golčova Jeníkova. Je možné také zmínit, že ve Vilémově se pořádá každoročně Svatováclavská pouť a chovatelský den koní s průvodem obcí. Směrem ke Spyticím stojí kaplička sv. Jana Nepomuckého. Evangelický kostel byl vybudován z původní továrny na turecké šály. Dřevěný kříž u cesty do Nasavrk označuje místo, kde jsou pochováni vojáci rakouské armády arcivévody Karla (1809 byli poraženi Napoleonem u Wagramu), kteří zde zemřeli.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

komentářů