• Menu
  • Menu

Žehuň

Barokní kostel sv. Gotharda a kostnice

Jméno obce souvisí s vyžehnutím lesa původními osadníky, aby se tak získala půda pro založení vsi. Na ostrůvku při sz. břehu Žehuňského rybníka, stával v 10. a 11 stol. Blatný hrádek, od 14 stol. Tvrz s dochovanými základy zděné stavby. Žehuňský rybník  byl vybudovaný jako královský rybník  za vlády Vladislava Jagellonského na řece Cidlině v letech 1493-97.

Žehuňský rybník
Žehuňský rybník

Barokní kostel sv. Gotharda s kostnicí

Upravený barokní kostel sv. Gotharda  z let 1753-62  stojí na místě staršího gotického kostela /jeho založení v roce 1137 dokládá latinský zápisv Hradišťsko-Opatovickém letopise: „ Eodem anno dedicata est ecclesia in Segun“, zchátralý kostel byl vroce 1748 zbourán/. Kostelsv. Gotharda patří do  uměleckého okruhu východočeského(hradeckého) pozdního baroka. Celý areál: kostel sv Gotharda, kostnice, ohradní zeď hřbitova, pilířová brána s litinovými vratya sochami sv. Floriána, sv. Donáta a sv. Linharta, jsou zapsány jako kulturní památka ČR. V kostele jsou další kulturní památky: hlavní oltář s obrazem sv. Gotharda od známého jezuitského malíře Viktorina Ignáce Raaba, oba vedlejší oltáře, kazatelna a raně barokní zvon Gothard z roku 1658.

kostel sv. Gotharda a škola
kostel sv. Gotharda a škola

Kostnice

Barokní kostnice z let 1765-1766 sloužila zároveň jako márnice. Je písemně doloženým dílem stavitele Františka Krammera. Kostnici nechal stavět z odkazu faráře Augusta Charváta. Projekt  na obnovu zchátralé památky byl zahájen r. 2010 a v roce 2012, kdy obec slavila 875. výročí, byla kostnice částečně revitalizovaná, slavnostně otevřena.

kostnice Žehuň, autor Lukáš Trejbal
kostnice Žehuň, autor Lukáš Trejbal

Stěny z lidských kostí jsou vysoké 2,5 metru a 60 cm silné zpevnili provizorně aktivisté pro záchranu kostnice dřevěnou konstrukcí, ale jednotlivé kosti zřejmě nejsou k sobě navzájem nijak přichyceny. Jsou naskládány v několika vrstvách, lebky se střídají s kostmi z končetin a na některých místech jsou zbytky kostí uspořádány do tvaru ondřejského kříže. V jihozápadním nároží je vyrovnána z lidských ostatků hranice do výše 1,5 metru a na stropním trámu je zavěšena stylizovaná girlanda z pánevních a hrudních kostí ve středu s lebkou. Kosti pochází ze zrušených hrobů z původního hřbitova. Při jižní stěně se dochovala barokní dřevěná procesní rakev, t.č. přenesená do tzv. zimní kaple kostela sv. Gotharda.
/část textu cestyapamatky.cz, Ludmila Tvrdíková/.

 Škola

Počátek školy nelze přesně určit. Nejstarší zápis je z roku 1620. Škola  z 2. poloviny 19. století byla novorenesančně přestavěna a rozšířena v letech 1908-1909. Škola (bez novodobé přístavby) je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Mlýn – šest generací rodiny Václavíkových

Původní středověký mlýn byl do dnešní podoby přestavěn roku 1857 mlynářem Aloisem Václavíkem. Do roku 1950, než byl mlýn  s 33 ha vyvlastněn, hospodařilo na gruntu šest generací rodiny Václavíkových. Roku 1929 nechal Alois Václavík mladší přestravět mlýnské zařízení. Dosavadní voédní pohon ny kola byl přeměněn na pohon turbínový. Zmodernizovalo se i vnitřní vybavení mlýna.

mlýn Žehuň
mlýn Žehuň

Secesní vila

Vila stojí na hrázi mlýnského náhonu, vlastní ji poslední vnuk žehuňského mlynáře Zděňka Václavíka. Vila byla postavena v roce 1910 z iniciativy Aoise Václavíka ( 1847-1929). Jeho dílem byla i kaštanová alej na hrázi Žehuňského rybníka. /byla vykácena při rekonstrukci hráze 1951).

 Socha sv. Jana Nepomuckého

 Na seznam kulturních památek  je zapsána i socha sv. Jana Nepomuckého. Původní socha z roku 1796 byla v roce 1832 nahrazena novou od Františka Richtery z Hořic.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *