• Menu
  • Menu

Žehuňský rybník

Národní přírodní památka – Žehuňský rybník

Žehuňský rybník je největším rybníkem středočeského kraje, devátým největším v ČR a se svou délkou 5,5 km je také v ČR jedním z nejdelších. Leží v nadmořské výšce 204 m a dosahuje hloubky až 6 m.

Žehuňský rybník

Rybník byl vybudován na řece Cidlině v letech 1492 – 1497 za vlády Vladislava Jagellonského. Před jeho založením vedla v těchto místech tzv. Hradecká cesta. Královské komoře patřil rybník až do roku 1629, kdy císař František II nechal do zemských desek připsat chlumecké panství Janu Oktaviánu Vchynickému ze Vchynic.

Žehuňský rybník

V 16. století se na opravě jeho hráze podílel Jakub Krčín z Jelčan, který později vybudoval řadu jihočeských rybníků.

V současné době je využíván k polointenzivnímu chovu ryb, zejména kapra.

Přírodní rezervace

Žehuňský rybník byl jako přírodní rezervace chráněn již od roku 1948. Předmětem ochrany jsou tady především rákosiny, vápnitá slatiniště a zaplavované louky navazující na vodní plochu rybníka a poskytující útočiště zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Žehuňský rybník

Rybník je bohatou lokalitou několika druhů měkkýšů. Hojně se tu vyskytuje škeble rybničná a díky přítoku řeky Cidliny i velevrub malířský. Významný je i výskyt drobného plže vrkoče útlého, který obývá přilehlé mokřadní louky a jehož ulita měří max. 1,8 mm.

Žehuňský rybník

Žehuňský rybník je především významnou ornitologickou lokalitou. Území poskytuje útočiště hlavně druhům vázaným na vodní prostředí. Jsou to např. bukáček malý, chřástal kropenatý, chřástal malý nebo chřástal vodní. Na rybník zalétává i volavka bílá nebo orel mořský.

Žehuňský rybník

Vegetace vodních ploch je zastoupena především porosty stulíku žlutého. Nejcennější jsou však slatinné louky, na které je vázána řada vzácných druhů – srstnatec pleťový či hadí jazyk obecný. Ojedinělý je výskyt několika druhů velmi vzácných bahenních pampelišek, např. pampeliška bavorská, pampeliška husí, pampeliška chudolaločná a pampeliška zavlažovaná.

Žehuňský rybník

Od roku 2011 je celé území součástí NPP Žehuňský rybník.

Žehuňský rybník

Žehuňská obora

Několik kilometrů odsud dojedete do Žehuňské obory , (dá se i na kole) , tady si můžete udělat prima vycházku a určitě si pochutnáte v restauraci , kterou v oboře najdete.

Žehuňský rybník
Žehuňský rybník
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

komentář