• Menu
  • Menu

Trčkův hrad

Želiv – Trčkův hrad

Trčkův Hrad – pozdní gotický hrad z 2. poloviny 15. století, později v několika etapách renesančně přestavěný. Hrad je součástí klášterního areálu Želiv. Budova je dvoukřídlá, její východní část je užší , jednopatrová, západní mohutná, širší, dvoupatrová. Jižní část sklepů a přízemí jsou tvořeny středověkým zdivem z lomového neomítnutého kamene ze 13. století. Severní část s gotickými prvky vznikla ve 14. a 15. století. První a druhé patro hradu vznikalo za dob renesance a je zdobeno psaníčkovými a figurálními sgrafity z 2. poloviny 16. století.

Trčkův hrad Želiv

Dochoval se tzv. kazetový sál v prvním patře s vyobrazením všech madon od A. Haushera z roku 1914. Dominantou je freska Narození Páně , vytvořená na základě motivů Mikoláše Alše , od Bóži Dvořáka.

V 19. století byly umístěny klášterní muzejní sbírky. V roce 1907 hrad vyhořel. V prvním patře se také nacházela opatská kaple sv. Kříže z 15. stol., která byla zrušena při opravách v letech 19087-1914. Zachována je křížová a valená klenba lunetami a bohatou štukovou výzdobou z konce 17.st. Za války byl hrad využíván jako lazaret a po válce jako dívčí škola. V roce 1950 se stal součástí internačního tábora kněží a řeholníků, od roku 1956 zde byla umístěna psychiatrická léčebna. S celým objektem byl i tento objekt navrácen premonstrátům roku 1991.

 

 

Trčkův hrad – najdete v kraji Vysočina , obec Želiv.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *