• Menu
  • Menu

Židovský hřbitov a synagoga v Polici

Domů » Cestování se psem » Židovský hřbitov a synagoga v Polici

Námraza

Ke hřbitovu to máme od našeho ubytování  (Housenec) 5 minut chůze.  Nedělní ráno a první listopadový mrazík je  pro návštěvu hřbitova  ideální. Pootevřená vrátka  archaické márnice s klenutou lodžií, trochu mlhy s paprsky vycházejícího slunce a ticho. Úžasná atmosféra přidává   hřbitovu na tajemnosti.

Židovský hřbitov v Polici

Založen  byl v 17. století. Nejstarší čitelný náhrobek pochází z roku 1681. Hřbitov sloužil až do počátku 20. století.  Mezi 260 kameny se  nacházejí též cenné stély barokního a klasicisního typu, některé s velmi zajímavou symbolikou. Unikátní je  zajisté náhrobní kámen Mošeho Cviho Hirschkrona (1842) s motivem postavy Mojžíše s deskami Desatera v ruce. Zdůrazňuje skutečnost, že je zde pohřben Moše, jmenovec biblického Mojžíše, plnící přikázání daná Tórou. Hřbitov je obehnán zdí.

Židovský hřbitov v Polici

Kulturní památka chráněná státem. Hřbitov vlastní a pečuje o něj Federace židovských obcí v ČR.

Židovský hřbitov v Polici

Synagoga

Synagoga v Polici/ čp. 125/ se nachází jen několik desítek metrů od hřbitova. Pocháí z roku 1759 a představuje jedinečný příklad venkovské barokní synagogy, jaký není jinde v České republice doložen či zachován. V průběhu 20. století nesloužila svému původnímu účelu a nakonec objekt v zapomnění chátral, díky čemuž přežil do dnešních dnů.

Synagoga má charakter přízemní halové stavby téměř čtvercového půdorysu s trojúhelným zakřiveným štítem. Je součástí urbanistického komplexu dodnes stojící Židovské ulice, vystavěné jednorázově během nuceného přesídlení polických Židů v letech 1723–28. Zejména pro naprostou unikátnost typu vesnické barokní synagogy je památková hodnota objektu značná. Většina srovnatelných staveb byla totiž dávno zásadně přestavěna nebo zbořena.

V Polici po roce 1848 rychle ubývalo židovských obyvatel a v roce 1913 se z města odstěhoval poslední zástupce komunity. Svému účelu tedy synagoga sloužila do počátku 20. století, poté obec budovu prodala, ta se roku 1919 stala majetkem místní Jednoty sokolské. Tento stav přetrval do začátku 21. století.

Synagoga Police

V roce 2003 ji získala Federace židovských obcí v ČR a postupně zajistila všechny náležitosti potřebné pro obnovu – mj. archeologický, restaurátorský a stavebně-historický průzkum. Samotná stavební obnova započala v roce 2012 s vybraným dodavatelem – firmou Stavební huť Slavonice. Investor, jímž byla Federace židovských obcí, pravidelně konzultoval a zpřesňoval postup obnovných prací se zástupci památkové péče.

Synagoga byla při obnově v letech 2012–2020 zbavena novodobých stavebních zásahů. Kromě záchrany samotné stavební substance stavby, která byla ohrožována zejména zvýšenou vlhkostí, byla v interiéru restaurována a z velké části rekonstruována výzdoba nástěnnými malbami a štukovým dekorem. Nález zbytků základu centrálního řečniště ve vrstvě historické podlahy umožnil její rekonstrukci, která je analogicky odvozena od podobných, jinde řídce zachovaných prvků. Podobně podle nálezů kamenných patek sloupů při západní stěně interiéru bylo možno rekonstruovat ženskou galerii v hodnověrné podobě blížící se původní.

Federaci židovských obcí v ČR se podařilo unikátní venkovskou synagogu památkově obnovit v původním výrazu. Společně s náznakovou interiérovou instalací a malou trvalou expozicí o historii místní židovské komunity se jistě stane cílem návštěvníků z domova i ciziny.

Uvnitř synagogy jsme nebyli,  dle informace na místě se dá návštěva domluvit.

Část textu : https://www.npu.cz/

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *