• Menu
  • Menu
Židovský hřbitov u Bosyně

Židovský hřbitov u Bosyně

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Středočeský kraj » Židovský hřbitov u Bosyně

Historie zarostlá do kořenů stromů

Židovský hřbitov u Bosyně

Nerovnost kolem zarostlého a zpustlého hřbitova dává tušit , že zde kolem byla hřbitovní zeď. Židovský hřbitov byl založen asi v polovině 18. století, z té doby pocházejí nejstarší náhrobky. Nejmladší jsou náhrobky z let 1886. Mnoho náhrobků již splývá s okolní přírodou, některé již obrostly stromy. Nedochovala se ani márnice a náhrobky , které se dají spatřit , by se možná daly spočítat na prstech vašich rukou.

Areál židovského hřbitova najdete 600 m SV od obce Bosyně.   Mezi obcí Bosyně a Janova Ves se nachází u silnice světle modrý osamocený dům a za ním je památná lípa s křížkem jejíž stáří se odhaduje  na 200-300 let.

Kolem domu vede polní cesta, po které se vydáte podél pole a dojdete až na okraj lesa, kde spatříte pozůstatky židovského hřbitova.

památný strom u Bosyně

Židé v Polabí

V Polabí se Židé usadili již na počátku 17. století. Zřejmě se jednalo o malou komunitu, která se zde spíše ukrývala. Krátce po jejich usazení v Bosyni došlo k násilné rekatolizaci zdejšího protestantského kraje. Židovská komunita byla nejpočetnější zřejmě v 19. století, po tolerančním patentu. Reformy císaře Josefa II. umožnili Židům žít v daleko větším poklidu. Znamenaly v podstatě počátek obratu v jejich společenském postavení a otevřely cestu k postupné rovnoprávnosti. Od roku 1781 nemuseli Židé nosit židovské znamení a dvorský dekret jim povoloval studovat ve všech školách včetně univerzit. Pak však přišly ve 20. století obě světové války … a Židé byli opět pronásledováni.

Židovský hřbitov u Bosyně

 

 

Výlet na Kokořínsko můžete obohatit třeba procházkou nebo vykoupáním kolem přírodního koupaliště Harasov, Skalní obydlí ve Lhotce a další…

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *