• Menu
  • Menu

Zlatá Koruna

Jednou z nejnavštěvovanějších míst Jihočeského Kraje je obec Zlatá Koruna. Zlatá Koruna a Plešovice jsou začleněny do Chráněné krajinné oblast Blanský les na úpatí hory Kleť. Jako genius loci působí nedotčené a krásné  krajinné prostředí protnuté údolím čistého toku řeky Vltavy, které obepíná obec ze tří stran. Kaňon Vltavy je v rámci Natury 2000 zařazen do seznamu evropsky významných lokalit. Zahrnuje tři katastrální území Zlatá Koruna, Plešovice a Rájov o celkové výměře 912 ha. V Turistickém ruchu převažuje vodácká turistika , cykloturistika, pěší turistika a dále pak návštěvníci památek a kulturních akcí. Z vnější části kláštera se stala roku vesnice, roku 1848 pak samostatná obec. Od roku 2005 je historická část obce vyhlášena vesnickou památkovou zónou.

Cisterciácký klášter „ Svatá trnová koruna „ ( Sancta spinea Coroba) založil Přemysl Otakar II roku 1263. Díky četným obdarováním a kolonizačnímu úsilí mnichů se statky kláštera rozrůstaly v průběhu 14. století do ohromných rozměrů a zasahovaly až za zlatou stezku na Volarsku. Klášter patřil k největším feudálním držitelům půdy a bohaté příjmy z desítek dvorů a vesnic dovolovaly mnichům okázalou výstavbu konventního chrámu i celého klášterního komplexu. Bohatství způsobilo, že se pro klášter začalo užívat názvu Zlatá Koruna. Roku 1420 byl řádový dům dobyt husity a jeho statků se zmocnili Rožmberkové. Za jejich působení klášter ztratil hospodářskou základnu a značně poklesl i jeho význam. Petr Vok z Rožmberka jej spolu s Českokrumlovským panstvím pak prodal císaři Rudolfu II.Po Bílé hoře se Zlatá Koruna dostala do majetku Eggenberků a od roku 1719 patřila Schwarzenberkům. K radikálním úpravám došlo

Zlatá Koruna

za Bohumíra Blanského. Rok 1785 . byl rokem , kdy zlatokorunský klášter zrušen z rozkazu císaře Josefa.

V roce 1787 získal zrušený klášter znovu Schwarzenberkové a v objektu byla zřízena lesnická škola a později vojenské bělidlo. Od roku 1801 se zde vyráběly bavlněné látky a sukna, pak zde byla zřízena slévárna strojírna. Od roku 1908, kdy výroba zanikla zde docházelo k menším opravám, které trvaly až do padesátých let.

Za komunismu klášter dál chátral . Až v roce 1995 byl klášter vyhlášen národní kulturní památkou. Zlatá Koruna je v současnosti ve správě národního památkového ústavu. Klášter Zlatá Koruna je otevřen pro veřejnost : duben- říjen, denně kromě pondělí

 Legenda o založení Zlaté Koruny praví, že když měl roku 1260 český král Přemysl Otakar II svést důležitou bitvu u Kressenbrunnu proti uherskému králi Bělovi IV., prosil Boha, aby mu bylo dopřáno turo bitvu vyhrát. Za to, že se tak stane slíbil vést lepší život a mimo jiné se také zavázal slavným slibem, že ke cti Boží a Panny Marie nechá postavit nový klášter. Přemysl Otakar bitvu vyhrál a svůj slib dodržel. Důvody byly i politické, nový klášter měl zamezit případné rozpínavosti rodu Vítkovů, kterým patřil nedaleký Český Krumlov.

Kaple sv. Markéty – původně gotický kostel z let 1330-40, století  postavený pro laiky , kteří měli omezený přístup do kláštera. Barokně byl upraven ve 2. pol. 17. století (volutové štíty) . Roku 1785 byl kostel zrušen a přeměněn na vojenské bělidlo, roku 1815 na tužkárnu a roku 1842 na sirkárny firmy Bernard Furh Sušice. Roku 1902 byl kostel přeměněn na bytový dům.  Podle legendy: byli na lípu pověšeni zlatokorunští  mniši prý i strašilo založili prý 2 bavorští kupci, kteří do tohoto kraje přišli za války Císaře Otty II s německým vojskem. Prosili Boha o vysvobození Boha zb hladu a utrpení. Slibem , že pokud se odtud dostanou živí a zdraví postaví zde ke cti kostel.A tak i učinili, když přišli k řece Vltavě našli zde veliké množství krásných perel a toto místo nad řekou označili třemi kaneny a podložili křížem. A protože se perla řekne latinsky Margareta , zasvětili kapli Markétě…možné je , že pravda je i jiná..

bývalá Kaple sv. Markéty

Unikátní model Zlaté Koruny najdete v bývalé faře, který pro návštěvníky obce vytvořila rodina Mgr. Jindřicha Špinara.

Další zajímavosti, které je možné v blízkosti  Zlaté Koruny navštívit  nejvyšší vrchol Blanského lesa Kleť nebo kdysi mocný hrad Dívčí Kámen http://www.kamsevydat.cz/?p=39777

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *