• Menu
  • Menu

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Praha - hlavní město » Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK

Je sobota, jdeme do Botanické zahrady, je tu výstava citrusů. Chladný  zářijový den přeci jenom prohřejí zlatavé paprsky slunce. Den jsme začali na výstavě Františka Kupky ve Valdštejnské jízdárně, dále pak pokračovali zhlédnutím polského romantického filmu Zimna wojna, nabitého elektrizující hudbou a krásou /film oceněný Cenou za nejlepší režii v Cannes/.

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK

Botanická zahrada

Zahrada o rozloze 3,5 ha má dvě části: venkovní a skleníkovou. Podzim, který se pomalu vkrádá i sem, nás vede nejdříve parkovými partiemi zahrady. Je tu jen málo lidí a je tu krásně. Někteří sedí osamoceně na lavičkách, jiní ve skupinkách diskutují. Venku je ještě stále množství kvetoucích rostlin a stromy pomalu začínají odívat barevný šat.

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK

Procházkou procházíme horizontálními cestami. Mimo jiné skvosty určitě stojí za zmínku třeba unikátní exemplář jinanu dvoulaločného a celá expozice Středoevropské květeny, která byla založena v roce 1904.

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK

Skleníky

Pospícháme pak do skleníku, kde obdivuje tropické rostliny, orchideje, lekníny, ale také obrovskou sbírku kaktusů. U jezírka s okrasnými kultivary leknínů obdivujeme každoročně vysazovanou amazonskou viktorií Cruzovou (Victorie Cruziana), která náležející rovněž do čeledi leknínovitých. Ta je známa svými velkými ostnitými okrouhlými „talířovitými“ listy a velkým, po dvě noci rozkvétajícím květem.

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK

Trochu dezorientovaní, nevíme, že výstava citrusů je v jiné části skleníků, kde je i vlastní vchod a vstupné. Nestíháme, je už zavřeno! (výstava citrusů trvá do 7.10.).

Skleníky jsou otevřeny do 17 hodin, ale vstupenku jednotlivě musíte zakoupit nejpozději do 16.30.

Nevadí, aspoň máme důvod se do krásné zahrady znovu vrátit.

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK

Historie

Univerzitní zahrada byla založena roku 1775 v Praze na Smíchově. Kolem r. 1840 se v ní pěstovalo téměř 13 000 druhů a odrůd domácích i cizokrajných rostlin.

Pro časté záplavy byla zahrada přemístěna na pozemek odkoupený od „Společnosti pro zvelebování zahrad“, podporované mj. knížetem Rohanem. Na současném místě byla otevřena spolu s novými botanickými ústavy české i německé univerzity v roce 1898 (budovy Benátská 2 a Viničná 5).

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK

Sbírky rostlin ze Smíchova byly rozděleny mezi obě univerzity rovným dílem. Převzaty byly rovněž sbírky ze skleníků „Společnosti pro zvelebování zahrad“; část z nich se dochovala dodnes, proto je stáří některých palem, cykasů a dalších rostlin odhadováno na více než 130 let.

Při náletu 14. února. 1945 byly silně poškozeny a později strženy skleníky německé univerzity. Po osvobození převzala obě části zahrady jako celek Univerzita Karlova. Do osmdesátých let minulého století byla zahrada formálně propojena s Katedrou botaniky, od té doby je samostatnou správní jednotkou.

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK

Návštěva zahrady

Botanická Zahrada Přírodovědecké Fakulty UK Je otevřená denně po celý rok. V zimě je v exteriérech otevřeno do 18 hodin, v létě do 19.30 hodin.

Adresa: Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK, Na Slupi 16,128 01, P2

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.