• Menu
  • Menu

Bývalý hřbitov- Klášter Teplá

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Karlovarský kraj » Bývalý hřbitov- Klášter Teplá

Klášterní hřbitov

Mám ráda hřbitovy  a ty zchátralé, smutné a zarostlé v zeleni nejvíce. Hřbitov jsme objevili náhodou, naším cílem v Karlovarském kraji  byly mimo jiné  3 kříže, které jsou odtud jenom několik kilometrů.  Hřbitov se nachází u silnice směr Teplá,  /asi 20 minut chůze/ severovýchodně  od  národní kulturní památky – Kláštera premonstrátů Teplá. Tepelští premonstráti nechali tento hřbitov rozšířit  na konci 18. století . V této době zakázal Císař Josef II pohřbívat u kostelů v centru obcí. Na nový hřbitov byly přeneseny ostatky bratří, kteří byli původně pohřbeny v kostele, v kapli sv. Václava a Michaela na severní straně kostela a na původním hřbitově u kostela.

klášterní hřbitov - Klášter Teplá
klášterní hřbitov – Klášter Teplá

Hřbitov klášterní a obecní

Hřbitov byl rozdělen litinovým křížem na kamenném podstavci na dvě části. Horní část sloužila jako klášterní hřbitov, spodní  pak jako hřbitov obecní. Na obou stranách od vstupní brány byly hrobky významných tepelských opatů a kanovníků. Některá významná jména : vídeňský profesor, významný teolog a biblista Adolf Kopmann, rektor pražské univerzity Crisostom Pfrogner, rektor pražské univerzity, ředitel Klementinské hvězdárny, matematik a astronom Alois David…

Kaple s opatskou hrobkou

Opat Alfréd Clementso nechal koncem 19. století  vybudovat na hřbitově kapli s opatskou hrobkou. Jako první zde byl Opat Clementso také  pohřben v kryptě pod kaplí. Zemřel náhle  po vysvěcení kaple /červen  1900 /. Roku 1906 byly do krypty převezeny ostatky Opata Reitenbegŕga, zakladatele Mariánských Lázní. /zemřel ve vyhnanství ve Wilten  v roce 1860/.  Poslední byl  tady pohřben v roce 1944 opat Gilbert Hlemer. Posledním pohřbeným premonstrátem byl v roce 1952 Leo Moláček. Umělecky a historicky cenné hrobky a hroby řeholníků , zdobené jednoduchými kříži už dnes neexistují.

klášterní hřbitov - Klášter Teplá
klášterní hřbitov – Klášter Teplá

50. léta

Po zániku farnosti Klášter Teplá zde nebyli pohřbívány ani civilní osoby.  V té době začal být často hřbitov devastován zloději i budovateli objektů JZD v okolí hřbitova. Kameníci  rozkrádali náhrobky na výrobu nových náhrobků. Devastace postupovala dále , na přelomu 50- 60 let bylo rozhodnuto, že se náhrobky zruší a uprostřed hřbitova bude vystaven obelisk se seznamem pohřbených řeholníků. Plán se nedodržel a dokončena byla pouze první etapa – odstranění náhrobků.Po vloupání do opatské hrobky, kdy  byly rozházeny kosti opata Reitenberka a ukradeny šperky z rakve opata Clemontsoa, byla krypta zazděna. Jediný, kdo byl ušetřen devastace, byly ostatky opata Helmera. Je možné, že balzamované a v hrobce velmi zachovalé tělo opata vandaly vyděsilo .

klášterní hřbitov - Klášter Teplá
klášterní hřbitov – Klášter Teplá
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *