• Menu
  • Menu

Žlutice

Městská památková zóna – Žlutice

Žlutice najdete v romantické krajině pod Vladařem , ve svahu nad údolím řeky Střely. V historických pramenech se jejich jméno poprvé objevuje roku 1186. Počátky jejich rozvoje jsou spjaty s rodem pánů z Oseka (Rýzmburka), kteří tu na zemské stezce postupně budují významné středisko . Město bohatne zejména obchodem se solí a vyspělými řemesly. Během husitských válek jsou Žlutice a okolí opakovaně svědky vojenských šarvátek. Největší prosperity a nebývalého rozmachu kultury dosahuje město během renesance.

Památky

Historické jádro města bylo vyhlášeno za městskou památkovou zónu. Významný bod obrany představoval městský hrad, vybudovaný Rýzmburky. Doba, kdy přesně byl hrad vybudován se neví, ale bylo to někdy před rokem 1380. Hrad byl několikrát přestavován. Vznikl zámek s barokní zahradou. Roku 1761 zámek vyhořel a už nebyl obnoven. Zámek zde připomíná pouze vstupní brána z Velkého náměstí, která vznikla při přestavbě objektu Ferdinadem Hroznatou z Kokořova v r. 1680.

A jak je pro některá města naší krásné vlasti zvykem, místo krásného zámku zde stojí panelák.

Barokní brána u bývalého zámku
Barokní brána u bývalého zámku

Muzeum s podzemím

Za návštěvu určitě stojí muzeum s podzemím, které zachycuje historii Žlutic až do barokního období. Nejstarší minulost je dokumentována archeologickými nálezy, psaná historie pak dokládá bohatou minulost města četnými listinami.

Žlutický kancionál

Vyspělost žlutické společnosti je možno měřit vzácným Žlutickým kancionálem, renesanční památkou, která vznikla na objednávku mistrů žlutických cechů. Otevřeno je od května do září , středa – neděle 9-12,13-17 hodin.

Žlutický kancionál
Žlutický kancionál

Barokní sloup Nejsvětější trojice

Vrcholně barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice vytvořil v letech 1701-1704 žlutický sochař Oswald Josef Wenda patrně podle návrhu malíře Petra Brandla nákladem hraběte Ferdinanda Hroznaty z Kokořova a města Žlutice v horní části svažitého náměstí uprostřed města Žlutice (Luditz). V roce 1712 byl poté trojičný sloup slavnostně vysvěcen. V letech 2011-2012 byla provedena celková rekonstrukce barokního sloupu.

barokní sloup Nejsvětější trojice
barokní sloup Nejsvětější trojice

Kostel sv. Petra a Pavla

 Kostel sv. Petra a Pavla – nejstarší a také nejcennější architektonická  památka města z poloviny 14 století. Kostel v roce 1779 vyhořel a byl obnoven barokně.

Kostel sv. Petra a Pavla
Kostel sv. Petra a Pavla0

Soubor pěti kašen

Kašny dochované v úpravě z 20. století. Najdete je na Velkém náměstí, na Malém náměstí, v Chyšské ulici, v ul. 28. října a pod farou v ulici Dukelských hrdinů.

Žlutický pomník padlým 

Pomník stojí u kostela je dílem sochaře a keramika z Krásna Willibalda Russe, jedním z mála, které se ve venkovním prostoru dochovalo.

Nedaleko města se nachází údolní přehrada – vodní dílo Žlutice.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *