• Menu
  • Menu

Tři kříže

Národní přírodní památka Křížky

Lokalita dostala své jméno po trojici nápadných křížů.    Národní přírodní památka Křížky byla vyhlášena v roce 1962 zejména díky výskytu ojedinělých druhů rostlin vázaných na hadec. NP Křížky se nachází  v nadmořské výšce 788 – 817 metrů , výměra je 4 ha.  Unikátní lokalita vřesovišť na specifickém substrátu hadcového výchozu se vytvořila dlouhodobým působením člověka, zejména extenzivní pastvou. Celá oblast je součástí hadcového území, největšího v Čechách.

3 křížky
3 křížky

Legendy o vzniku křížků

Jako díkuvzdání za vyléčení nemocných bratrů byly vztyčeny křížky v roce 1849, to je ta nejznámější zkazka.  Říká, ony tři kříže nechali postavit místní nemocní (někdy jsou označováni jako tři bratři), jako poděkování za své uzdravení. Podle historických pramenů se však tato zkazka nezakládá na pravdě. Důvod, proč tady křížky stojí je asi mnohem prostší. Místu, kde kříže stojí , se říkávalo “ am Stoinl „. Kříže stojí stojí na kamenných čtvercových soklech , prostřední je větší, dva krajní menší. Obyvatelé Pramenů  byli vždy velice zbožní a protože byli zároveň i bohatí , často nechávali na okolních skalách i v prostorách města vybudovat boží muka, kříže nebo kapličky. Tato situace se stala právě v případě Tří křížů. Roku 1849 společnými silami nechali sangerberští občané křížky zhotovit. Místo, na kterém křížky stojí, vybrali proto, že se jedná o nápadnou kamennou vyvýšeninu v okolí obce, na kterou byli zvyklí umísťovat náboženské symboly. Kříže zhotovilo několik místních kameníků a v roce 1849 byly kříže za přítomnosti většiny občanů usazeny. Kříže v pozdější době byly podnětem ke vzniku mnoha fám a pověstí. Obdobné kříže zde stávaly již dříve, zřejmě už od doby rekatolizace.

Křížky národní přírodní památka
Křížky národní přírodní památka

Lokalita 3 Křížky

Zvláště chráněné území je  odlesněná hadcová skalka se třemi kříži na vrcholu. Zde se nacházejí vzácnější rostlinné  a živočišné druhy Slavkovského lesa. Z vrcholu, kde jsou kříže, je impozantní výhled.

Křížky národní přírodní památka
Křížky národní přírodní památka

Vzácné rostlinné druhy

Z rostlinných druhů určitě stojí za zmínku endemit této lokality:  vzácný rožec kuřičkolistý (cerastium alsinifolium), který nebyl nalezen nikde na světě mimo obvod hadců Slavkovského lesa , dále je to ohrožený svízel sudetský (Galium sudeticum), hadcové druhy kapradin : sleziník nepravý (Asplenium adulterinum) a sleziník hadcový (asplenium septetrionale) a vřesovištní vratička měsíční (Botrychium lunaria). Na jaře je skalka poseta růžovými kvítky vřesovce pleťového (erica carnea) , později  vřesem obecným (Calluna vulgaris). Z dalších vzácných druhů  to jsou : arnika (Arnica Montana), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica) a vemeník dvoulistý (Planthera bifolia).

vzácný rožec kuřičkolistý (cerastium alsinifolium)
vzácný rožec kuřičkolistý (cerastium alsinifolium)

Vzácné živočišné druhy

Živočišné vzácné druhy chráněných , zejména bezobratlých živočichů : saranče ( Psophus stridulus, motýly , žluťásek borůvkový (Collas paleano) a otakárek fenyklový (Papilio machaon). Zplazů je to zmije obecná (Vipera berus) , užovka hladká (Coronella austriaca, slepýš křehký (Angus fragilis) a ještěrka obecná (Lacerta agilis).

Z důvodu ochrany je přístup na lokalitu omezen. Prostor je oplocen a vstup je přísně zakázán ! (pod pokutou 50 000 Kč). Vedle lokality s kříži se nachází další národní přírodní památka Upolínová louka.

Upolínová louka
Upolínová louka

 Prameny

Skalka s kříži leží asi 2 km severně od obce Prameny.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *