• Menu
  • Menu

Carnac –

Záhada pravěkých žulových balvanů – největší naleziště na světě

V Carnacu již 4000 let př. Kristem  naskládaly pravěké kmeny tisíce žulových balvanů do tajemných řad a geometrických útvarů. Jejich  původní význam je dosud nejasný:  pravděpodobně sloužily náboženským účelům, ale jejich přesné uspořádání naznačuje, že může jít o jeden z prvních astronomických kalendářů. Keltové, Římané a křesťané si je od té doby přizpůsobili vlastní víře.

CARNAC (15)

Megality – existuje mnoho různých seskupení kamenů a každé má jiný význam. Jejich názvy pocházejí z bretaňských slov – men (kámen), dole (stůl) a hir (dlouhý) :

Menhiry – nejběžnější megality, jsou vzpřímené kameny, stojící osamoceně nebo v řadách.Uspořádané do kruhu se označují jako kromlechy.

Dolmen – dva svislé kameny, na nichž spočívá kamenná deska, byl využíván jako pohřební komora. Je to např. Stůl Kupců v Locmarinqueru

Allé converte – svislé kamenyseřazené do dvou řad a překryté vodorovnými kameny – vytvářejí kratou chodbu. Lze ji vidět v Carnaku.

 CARNAC

Carnac – patří k njevětším nalezištím pravěkých památek na světě,  s téměř 3000 menhiry uspořádanými do tzv. alejí severně od centra s vyjímečným Musée de Prehistorie.  Ve městě stojí kostel Église St-Cornély, zasvěcenýsv. Corneliovi, patronu rohatých zvířat. Dřevěný strop je pomalovaný výjevy z jeho života. Dlouhá písčitá pláž na jihu činí z Carnacu populární přímořské letovisko.

 Carnac se nachází na jižním pobřeží Bretaně  u zálivu Morbihan v severozápadní Francii

 

klíště

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

komentář