• Menu
  • Menu

Dobczyce

Hrad Dobczyce

Kazimierz Wielki ve 14. století postavil nad srázem padajícím do řeky Raby /dnes vzedmuté hladinou přehradní nádrže/ gotický hrad. Od východu odděluje ostrožnu od hřebenu mělké sedlo, přes které vedla po mostě přístupová cesta do hradu. Hrad byl postaven na nepravidelném půdorysu a stal se sídlem starostů. Hrad se nacházel v zástavním držení mnoha významných rodů: Lanckorońských, Czerných, Buzeńských, Lubomirských a Jordanů. Za Lubomirských byl hrad přestavěn na pohodlnou rezidenci. V 15. století zde také přebýval Jan Długosz. V 16.století byl přestavěn a v dalším století, během švédského tažení, poškozen. V počátcích 18. století byl rozbit během severní války. Dnes je zde umístěno v restaurovaných místnostech regionální muzeum. Zachovaly se cihlové zdi přízemí, věže a kaple. Na hřebeni před samotným hradem stávalo staré město Dobczyce. Poprvé jsou Dobczyce zmiňovány v r. 1266, ale byly založeny pravděpodobně dříve. Dnes v jeho středu stojí kostel z 19. století a z města samotného se dochovaly pouze zbytky opevnění – torzo brány a úseky hradeb s částečně dochovaným cimbuřím a dvěma hranolovými baštami.

hrad a vodní nádrž Dobczyce
hrad a vodní nádrž Dobczyce

Při naší návštěvě byl hrad ještě zavřený, ale v kiosku se uklízelo a tak jsme směli nahlédnout.

Skanzen Dobczyce

Jenom pár desítek metrů před vstupem na most, který vede k hradu, stojí lidový skanzen s ukázkou dřevěné architektury. Je zde 6 dřevěných stavení. V objektech se seznámíte s historií starověkých pohřebních obřadů: katafalk se svícny, černá roucha kněžích, které nosí na pohřby, černé prapory, obrazy hřbitovů, texty pohřebních písní a další exponáty spojené s pohřbíváním. Ve skanzenu jsme nebyli, bylo zavřeno.

skanzen
skanzen

Přehrada a jezero Dobczyce

Na celé jezero a přehradu postavenou v roce 1972-1987  je pěkná vyhlídka přímo z hradu. Nádrž je zásobárnou pitné vody pro Krakov a okolní vesnice.

Kostel sv Jana Křtitele a farní kostel MB

Cestou zpět do města míjíme kostel sv. Jana Křtitele se zvonicí . Na náměstí je pak farní kostel MB / kościół pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych/.

zvonice sv. Jana Křtitele

 

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *