• Menu
  • Menu

Dobříkov – kostel Všech Svatých

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Pardubický kraj » Dobříkov – kostel Všech Svatých

Dřevěné kostely z Podkarpatské Rusi – Dobříkov kostel Všech Svatých

V obci Dobříkov,  poprvé zmiňované v r. 1356, 6 km západně od Chocně, stojí stavba dřevěné sakrální architektury z Podkarpatské Rusi. Kostel Všech svatých v Dobříkově je kulturní památkou sakrální architektury Horního Potisí, patřící k nejstarším roubeným kostelům bývalé Podkarpatské Rusi. Tato roubená stavba, je v současnosti ve správě Církve československé husitské,  původně však  řeckokatolický kostel . Jedná se o dvoj- srubovou roubenou stavbu marmarošského typu gotických podkarpatských kostelů. Tyto stavební formy se nacházely převážně v oblasti Chustu a Tjačiva. Kostelík byl postaven v roce 1669 v chuckém regionu  ve Velké Kopani na Zakarpatské Ukrajině  nedaleko  Vinogradova, dříve Sevljuše. V roce 1857 byl prodán do vesnice Cholmovec (jižně od Vinogradova u hranic s Rumunskem) za 255 zlatých.  Počátkem 20. století se však v Cholmovci začal stavět kostel „moderní“ –  kamenný, a stávající dřevěný chátral. V té době došlo k částečnému rozebrání oltářního srubu a později  jehlancovité střechy. Při rozebírání  jiného kostela v Trosinku nedaleko Cholmovce  byly   převezeny  ikony, které nyní najdeme v Dobříkově.  Kostel před zánikem zachránil senátor  V. Klofáč,  který jej objevil při své cestě na Podkarpatskou Rus v roce 1927. K Dobříkovu měl úzký vztah, žil v místní hájovně „na Valech“.  Zakoupil značně poškozený dřevěný kostel l za 16.000,- Kč a nechal jej převést  27.7.1930 do Dobříkova. Původně měl být kostel přesunut do Borové u Poličky, avšak finanční náklady byly pro tamní představitele obce příliš vysoké. Na převozu, následných opravách a znovupostavení se podílel architekt Adolf Kolena z Mukačeva.

Dobříkov  – kostel Všech Svatých
Dobříkov – kostel Všech Svatých

S roubením v Dobříkově byl pověřen tesařský mistr z Užhorodu Cyrill Bartušek, který už měl z podobnými akcemi zkušenosti.. Kostel byl slavnostně otevřen 6.7.1931 za účasti patriarchy Církve československé  Dr. Gustava Procházky a hostí z Čech, Moravy, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Transport budovy byl značně komplikovaný: kostel rozebírali místní lidé v Cholmovci a na povozech odváželi jednotlivé části na nádraží do Černého Ardovu. Odtud je Československé dráhy přepravily do Zámrsku. Do Zámrsku proto, že v Dobříkově byla pouze malá železniční zastávka, kde nebylo možno nákladní vlak vyložit.  Pak opět putoval kostel na povozech do cíle, do Dobříkova. Společně s kostelem byl převezen i Smírčí kříž. Podobně jako v Cholmovci stojí tento kříž v Dobříkově před vstupem do kostela. Celkové náklady za kostel a vnitřní vybavení, dopravu, postavení v Dobříkově a nezbytných opravách přesáhly částku 137 tisíc korun. Většinu výdajů hradil ze soukromých prostředků senátor Václav Klofáč.

Dobříkov  – kostel Všech Svatých
Dobříkov – kostel Všech Svatých

 Kostel v Dobříkovský je srubová stavba z ručně štípaných dubových kmenů, která se skládá  ze dvou budov.  Je 15 m dlouhý, 6 m široký a výška věže je cca 18 m. Před průčelím kostela je otevřená předsíň s dřevěnou  arkádou. Nad ní  je v patře vzad posunutá pavlačka rovněž s dřevěnou arkádou. Nad průčelím se tyčí čtyřboká věž. Pod její vysokou jehlancovou střechou probíhá ochoz. Kostelík je postaven na žulové podezdívce. Vnitřní uspořádání kostela, odpovídající tehdejší tradici, je trojdílné. Prostorově malému předlodí se říká „babinec“. Tato část byla původně určena pro ženy. Hlavní loď – střední část kostela –  byla vyhrazena mužům. Třetí část –  presbyterium,  jindy také nazývané kněžiště, je chrámový prostor vyhrazený knězi. Kněžiště je od hlavní lodi odděleno ikonostasem, který je spuštěn k podlaze. Součástí  mobiliáře je  rokokový ikonostas a velké množství  pravoslavných ikon. Za povšimnutí stojí i velké množství nápisů, zvláště v levé části vchodových dveří, kde jsou uvedena jména a data úmrtí kněží , kteří sloužili v kostele v 18. století. V roce 1930 začala stavba kostela v Dobříkově generální opravou střechy – šindele i krovy byly nahrazeny novými. Proběhly   klempířské, sklenářské a natěračské práce. Ve věži byly zavěšeny dva zvony, které nechal vyrobit Václav Klofáč u firmy Herold v Chomutově. Restaurování  deskových obrazů provedl akademický malíř Vlastimil Košvanec  z Prahy. Tepané dveře navrhla a zhotovila Masarykova odborná škola  v Litomyšli. Od roku 2000 probíhají další opravy  za finanční podpory Ministerstva kultury. Současně probíhají od roku 2002 renovační práce na  částech mobiliáře.

Proč se k nám dřevěné kostely z Podkarpadské Rusy převážely? Po vzniku Československa se jak ve slovenských, tak karpatských obcích začalo se stavbou zděných kostelů a dřevěné kostely i vlivem nedostatků financí začaly chátrat, chudé obce se chtěly vyrovnat honosným stavbám ve městech, do kasy na tyto nové kostely přidávali také američtí krajané a tím napřímo přispěli k zániku mnoha těchto dřevěných staveb. Naštěstí v té době mnoho bohatých podnikatelů a mecenášů  z Čech a Moravy  jezdilo do Podkarpatské Rusi, která v té době byla součástí Československa, za novými obchodními příležitostmi, rekreací a na hony. Seznámili se  zde s touto úžasnou architekturou a touha vlastnit tyto neobyčejné stavby šla  ruku v ruce s módností té doby. Vlastníci těchto dřevěných staveb ochotně souhlasili s jejich přemístěním, neboť si byli vědomi jejich nevyhnutelnému zániku a proto je nabízeli většinou  zdarma. Kostely byly rozebrány, pečlivě popsány, převezeny po železnici a opětovně sestaveny . Většinou se tyto náklady pohybovaly okolo 20 tisíc.

Kontakt: paní Schejbalová,  + 465 481 273 ( Obecní úřad Dobříkov ) kostelík je většinou zavřený a tak jeho návštěva bude asi nutno předem dohodnout

Dobříkov  – kostel Všech Svatých
Dobříkov – kostel Všech Svatých
Jan Schlitz

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *